Ti­cha­nov­ska­ja ef­ter­lyst i ex­il

Bohusläningen - - Sverige & Världen -

BE­LA­RUS. Den be­la­ru­sis­ka op­po­si­tions­le­da­ren och pre­si­dent­kan­di­da­ten Svet­la­na Ti­cha­nov­ska­ja listas som ef­ter­lyst av sitt hem­land, upp­ger ny­hets­by­rån RIA.

Det är på­ståd­da brott mot kon­sti­tu­tio­nen som mo­ti­ve­rar Be­la­rus att sät­ta op­po­si­tions­po­li­ti­kern på ef­ter­lyst­lis­tan.

Ti­cha­nov­ska­ja har se­dan bör­jan av oktober va­rit ef­ter­lyst i Ryss­land. Det har in­te fram­gått vad det är för brott op­po­si­tions­le­da­ren an­kla­gas för av lan­det. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.