In­de­pen­dence day

SCI­ENCE FIC­TION ★★★

Bohusläningen - - Tvguide -

Världs­rym­den an­fal­ler. De on­da utomjordin­g­ar­na skic­kar enor­ma rymd­skepp vars skug­gor mörk­läg­ger värl­dens met­ro­po­ler. Hjäl­tar­na är ame­ri­kans­ka (så klart) i ef­fektspra­kan­de ac­tionrul­le. (USA, 1996)

TV3 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.