Bohusläningen

Laxbolag får kritik för brist på informatio­n

- Niclas Jonasson niclas.jonasson@bohuslanin­gen.se

Sotenäs: Quality salmon presentera­de Volvo som en ”nyckelpart­ner” men hade inget avtal med lastbilsjä­tten. På onsdagen möttes bolaget av kritik på ett informatio­nsmöte i Kungshamn.

Quality salmon får kritik för bristande informatio­n. På onsdagen pressades bolagets vd, Roy Høiås, av frågeställ­are som undrade vad som är sant av det som presentera­s av bolaget. Men Høiås tillbakavi­sar kritiken.

Quality salmon är ute på en charmturné. Bolaget som står bakom miljardsat­sningen på en landbasera­d laxodling i Sotenäs har haft en rad informatio­nsmöten i kommunen. På onsdagen stod Folkets hus i Kungshamn på tur.

– Det är bra engagemang och det är viktigt för oss att kunna knyta kontakter och få ansikten på folk, säger bolagets vd Roy Høiås.

– I dag var det en kombinatio­n mellan att komma ut med fakta och informatio­n som är viktig, men vi vill också etablera relationer med industrin. Vi måste jobba tillsamman­s för att få till det och vi behöver börja dialogen i dag, fortsatte han om onsdagens möte som var riktat mot företagare.

Men under mötet

fick Quality salmon kritik för bristande informatio­n. I huvudsak bestod kritiken av att de avtal som presentera­ts som partners till satsningen egentligen är vanliga leverantör­savtal.

– Det finns löften om avtal men det är väl det enda som varit konkret, säger Torbjörn Lundh, en av personerna som tidigare krävt mer informatio­n av bolaget.

Under mötet deltog även företrädar­e från Siemens, ett av de bolag som presentera­ts som en ”teknik- och digitalise­ringspartn­er” till Quality salmon. Torbjörn Lundh fick då möjlighet att ställa en fråga även till dem.

– Den allmänna opinionen har fått uppfattnin­gen om att Siemens, Volvo och Vattenfall går in med miljarder. Uppfattnin­gen är att de stora bolagen står bakom det här, säger han och fortsätter:

– Men de har bara skrivit på avtal. De har lovat att ’om ni vill köpa produkter av oss, så får ni köpa produkter av oss’.

Men Lundhs kritik

tillbakavi­sas av

Roy Høiås.

– Det finns inga oklarheter. Personen som står här med påståenden, de får han stå för med ’egen kappe’ (norskt uttryck, som betyder att det får han stå för själv). Vi har avtal med Vattenfall och avtal med Siemens och det är inga vanliga leverantör­savtal som han pratar om.

När Quality salmon gjorde en presentati­on för kommunfull­mäktige i början av september stod Volvo med som ”strategisk nyckelpart

ner” under logistik och transport. Till onsdagens möte var företaget bortplocka­t från presentati­onen.

– Vi har ett samarbete med Volvo, men inget ’letter of intent’ (en avsiktsför­klaring) än. Det jobbas det med. Volvo har jobbat med oss för att bygga konceptet utifrån sina tjänster och därför har vi rätt att använda Volvo som referens. Men vi har aldrig sagt att vi har en avsiktsför­klaring med Volvo.

Men nu är det bortplocka­t från presentati­onen. Har ni varit otydliga i er kommunikat­ion?

– Vi har tagit responsen från människor som skriver och gör konstiga saker och missuppfat­tar oss. Därför väljer vi nu en strategi om att hålla en miniminivå på informatio­nen. För det missbrukas av många och det önskar vi inte. Därför har vi valt att ta bort Volvo och säga att dessa är färdiga kontrakt, de som vi har gått ut med pressmedde­lande om.

– Vi kunde prata om Volvo förr, men väljer inte att göra det längre eftersom det missbrukas.

Torbjörn Lundh har varit med på samtliga informatio­nsmöten. Enligt honom har det varit mycket ”icke-informatio­n” på tidigare möten, och det var först på onsdagens träff som det kom fram klargörand­e fakta.

– Det har inte blivit klarare någon gång. Förutom i dag, nu blev det väldigt mycket klarare. Det öppnade sig och helt plötsligt kom det fram lite sanning. Det som de har styrkt tidigare, det finns inte.

Onsdagens informatio­nsträff direktsänd­es på Sotenäs kommuns Facebook-sida, och på plats fanns en rad företrädar­e från kommunen. Däribland kommundire­ktören Maria Vikingsson.

– Vi tycker att det är viktigt att ha en bra och öppen dialog. Vi har försökt göra det så tillgängli­gt vi kan i och med att vi inte kan få in så mycket människor här med tanke på corona.

Varför är kommunen med?

– För att hålla ihop historien. Vi har varit med från början, säger hon och menar att kommunens enda åtagande i projektet är att arrendera ut mark.

Även kommunalrå­det Mats Abrahamsso­n (M) sa till Bohuslänin­gen förra veckan att kommunen enbart ska ordna med marken.

Varför ska då kommunen vara med, om ni bara arrenderar ut marken?

– I nästa steg ska Quality salmon göra det själva. I det här initiala skedet är det viktigt att kommuninvå­narna och de som är intressera­de får informatio­n, säger Maria Vikingsson.

 ??  ??
 ?? Bild: Niclas Jonasson ?? Roy Høiås, vd för Quality salmon, under onsdagens informatio­nsträff på Folkets hus.
Bild: Niclas Jonasson Roy Høiås, vd för Quality salmon, under onsdagens informatio­nsträff på Folkets hus.
 ??  ?? Torbjörn Lundh är kritisk mot, vad han kallar, ”icke-informatio­nen” som gått ut från Quality salmon.
Torbjörn Lundh är kritisk mot, vad han kallar, ”icke-informatio­nen” som gått ut från Quality salmon.
 ??  ?? Kommundire­ktör Maria Vikingsson menar att kommunen vill hålla ihop informatio­nen som går ut.
Kommundire­ktör Maria Vikingsson menar att kommunen vill hålla ihop informatio­nen som går ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden