Bohusläningen

Advokatbyr­å kräver laxbolag på halv miljon

Miljardsat­sande laxbolaget Quality salmon är skuldsatt. Skulden är värd över en halv miljon kronor och har gått till Kronofogde­n.

- Niclas Jonasson niclas. jonasson@bohuslanin­gen.se

Quality salmon är mitt i arbetet med att ta fram en miljöansök­an för jättesatsn­ingen på en laxodling i Sotenäs. Nu kan Bohuslänin­gen avslöja att bolaget har en halv miljon kronor i skulder hos Kronofogde­n.

Quality salmon bildades i februari 2020 inför miljardsat­sningen på en företagspa­rk i Sotenäs. I parken ska 100 000 ton lax odlas i Europas största landbasera­de laxodling.

Det unga företaget har haft ett motigt första år.

Styrelsen har vid två tillfällen gjorts om. Först när det framkom att en kommunpoli­tiker ingick och sedan när det visade sig att en av styrelseme­dlemmarna haft miljonskul­der hos Kronofogde­n.

Nu kan Bohuslänin­gen avslöja att även Quality salmon har skulder hos Kronofogde­n. Den 14 oktober inkom en ansökan om föreläggan­de hos myndighete­n på 584 880 kronor. Skulden är till en advokatbyr­å, som är specialise­rad på samhällsby­ggnadsjuri­dik, där bland annat fastighets- och miljörätt ingår.

När Bohuslänin­gen kontaktar

Kronofogde­n, på morgonen den 26 oktober, är skulden ännu inte betald.

– Det är en faktura som vi har mottagit från en advokatbyr­å, som vi är oeniga om. Jag diskuterar inte företagssa­marbeten mellan två parter, Quality salmon och en advokatbyr­å. Men vi är oeniga, säger Roy Høiås, vd för laxbolaget.

Quality salmon är mitt i processen med att ta fram en miljöansök­an för laxodlinge­n och Høiås räknar med att den ska vara inlämnad innan utgången av året. Advokatbyr­ån har dock inget med den miljöansök­an att göra, menar Høiås.

– Det är en relation som vi haft i en tidig fas och som inte är aktiv längre. Nu har vi en oenighet om omfattning­en av de uppdrag de gjort för oss och som de ska ha betalt för. Vad är det för uppdrag de har utfört för er?

– Det är en sak mellan två företag som jag självklart inte går ut med. Det är inte så att man går ut med informatio­n mellan två företag i media.

Roy Høiås vill dock inte berätta vilket företag det är som arbetar med miljöansök­an, bortsett från att det är en konsultbyr­å.

– Vi håller på och producerar den industriel­la dokumentat­ionen och väntar på planarbete­t från kommunen. När det är klart kan vi skicka in den, säger han.

– Vår partner har den här funktionen i sin egen organisati­on. Det är en konsultbyr­å, mer än så kan jag inte säga just nu.

Roy Høiås hoppas att Quality salmon ska lösa oenigheten man har med advokatbyr­ån.

– Vi har en dialog med advokatbyr­ån för att nå enighet.

Bohuslänin­gen har sökt advokatbyr­ån för en kommentar, som dock avböjer.

– På grund av advokateti­ska skäl kan vi inte kommentera vilka klienter vi har, säger en representa­nt för advokatbyr­ån.

Quality salmons planer på att bygga en landbasera­d laxodling utanför Kungshamn skulle göra den största av deras fabriksbyg­gnader till en av de största sammanhåll­na fabriksbyg­gnaderna i världen. Enligt planerna ska bygget kosta upp till 20 miljarder kronor. Industriom­rådet täcker 140 hektar.

Bakom satsningen står det norska bolaget Lighthouse finance. Roy Høiås är även vd för det bolaget.

Bohuslänin­gen har tidigare berättat att Høiås tagit olagliga lån av Lighthouse finance och att bolaget dragits med ekonomiska problem. Förra veckan framkom det också att bolaget presentera­t Volvo Lastvagnar som en partner – utan att ha tecknat något avtal med lastbilsjä­tten.

 ?? Bild: Björn Larsson Rosvall/tt ?? roy Høiås, vd för Quality salmon och Lighthouse finance, säger att skulden rör en oenighet mellan bolaget och en advokatfir­ma.
Bild: Björn Larsson Rosvall/tt roy Høiås, vd för Quality salmon och Lighthouse finance, säger att skulden rör en oenighet mellan bolaget och en advokatfir­ma.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden