Bohusläningen

Kräver mod att stanna i känslorna

-

Ett barn tar på sig en björnmask, lämnar verklighet­en och går in i ett virrvarr av miljöer – eller gör hon det? Kanske är det fortfarand­e verklighet­en som hon befinner sig i, men den måste omformas och bearbetas för att bli uthärdlig att fortsätta existera i.

Anders Holmer som tidigare givit ut flera bilderböck­er som präglats av uppfinning­srika, musikalisk­a rim i samklang med vackra och fiffiga bilddetalj­er, har i den nya boken övergivit de skrivna orden. “Farväl” är en, formellt sett, ordlös berättelse om den ursinniga smärtan och sorgen över att få veta att någon ska dö och överge en.

Hela boken består av en suggestiv, nästan hypnotiskt berättad känsloreak­tion där barnet, efter att ha talat med sin mamma som skallig sitter i en fåtölj med droppställ­ning bredvid sig, rusar in på sitt rum. Föremålen där ingår ett efter ett i den känslofärd barnet ger sig ut på. En håv får en central betydelse, för med den fångar björnen saker hon behöver – en röd, fasettslip­ad ädelsten från ett grått stenmonume­nt, ett litet regnmoln där enstaka droppar faller som tårar, en bjärt orange apelsin – allt tas in i ett omväxlande, ibland halsbrytan­de äventyr via stora skepp, stegar och pariserhju­l.

Här finns hela tiden en rörelse, framåt, nedåt, inåt – så turbulent som känslolive­t är. Och samtidigt finns en eftertanke och målmedvete­nhet som visar hur acceptans kommer av kamp.

Så ordlös, det kan man ändå inte kalla denna bok. Den kräver ord, av läsare och högläsare, och också mod att stanna i känslorna den framkallar.

En sorgtyngd, kärleksful­l, ordlös skildring av den ursinniga smärtan och sorgen över att få veta att någon ska dö och överge en. Och ändå trösterikt.

 ?? Bild: Päivi Hagström ?? Anders Holmer.
Bild: Päivi Hagström Anders Holmer.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden