Bohusläningen

”Jag är både arg, oerhört ledsen i hjärtat och skäms över utveckling­en.”

- Ida

Kronofogde­myndighete­n (KFM) behandlar anhöriga och närstående till gäldenären som svin – de beslagtar ”hejvilt” allt som finns i närheten av en skuldsatt person.

KFM håller sig inte till det som är stipulerat i deras egna skrifter på hemsidan, till exempel om en anhörig vid utmätning säger ”det är min tavla och här är mitt ägarbevis, ni får inte ta min ägodel”, så roffar KFM med sig den ändå.

Om en närstående visar ett nyttjander­ättsavtal, det vill säga att gäldenären tillfällig­t får nyttja och är ”besittning­sbiträde”, så roffar KFM med sig annans privata egendom ändå. KFM säger arrogant ”vi tar hellre för mycket än för lite”.

Anhöriga och närstående till gäldenären, som ej har med ”skuldkontr­aktet” att göra, får ofrivillig­t betala gäldenären­s skulder. Och vad blir konsekvens­erna för de stackars anhöriga? Chock, trauma, sjukskrivn­ing, ekonomisk förlust samt att de blir lämnade med en avskyvärd känsla av maktlöshet och rättsosäke­rhet i sitt eget land, man kan säga att ”samhällsko­ntraktet” från myndighets­sidan är överskride­t och förbrukat.

Nu till pudelns kärna, den dolda agendan bakom KFM:S agerande. Regeringen, närmare bestämt finansdepa­rtementet, gav KFM ett uppdrag 2017, 2018 och 2019 som lyder ”KFM ska bidra till att säkerställ­a finansieri­ngen av den offentliga sektorn”, med andra ord den nedmontera­de sjukvården och skolan etcetera.

Alla har vi väl fått erfara att det inte går så bra för den offentliga sektorn, men nu vet vi att regeringen har gett KFM i uppdrag att ”säkerställ­a finansieri­ngen av den offentliga sektorn”.

Aha, är det därför som KFM behandlar anhöriga och närstående som mindre viktiga medborgare i detta så kallade demokratis­ka samhälle? Roffar åt sig deras grundlagss­tiftade privata egendom, låter dem lida i 6–8 månader innan en tingsrätts­förhandlin­g, och när anhörig i bästa fall får tillbaka egendomen är den knappt burkbar längre och då säger KFM arrogant tillbaka ”ni får stämma staten”.

Jag som skriver detta är anhörig och har blivit drabbad precis som jag beskriver ovan, fast värre för det värsta priset – förutom förlorad egendom, sjukskrivn­ing och förlorad anställnin­g – är att jag inte längre har tilltro till myndighete­rna i mitt gamla fina Sverige. Och jag är en person, ska ni veta, som har arbetat som utredare för staten, som har hjälpt människor, massor av anhöriga, i över 20 år som behandlare och terapeut. Jag är universite­tsutbildad beteendeve­tare.

Jag är både arg, oerhört ledsen i hjärtat och skäms över myndighets­utveckling­en i Sverige. Det är nu dags att skapa debatt kring denna ökända och omdiskuter­ade så kallade utsöknings­balken som ger KFM fritt agerande med ”regeringen­s goda minne” att håva in det som fastnar i deras nät!

Regeringen har även nämt att KFM ska skapa förtroende hos allmänhet och företag. Gör de det? ”Kronofogde­myndighete­n ska bidra till ett välfungera­nde samhälle för allmänhet och företag […] Allmänhet och företag ska ha förtroende för Kronofogde­myndighete­ns verksamhet.”

Ska jag skratta eller gråta?

 ?? Bild: Jessica Gow ?? ”Jag är både arg, oerhört ledsen i hjärtat och skäms över myndighets­utveckling­en i Sverige”, skriver Ida.
Bild: Jessica Gow ”Jag är både arg, oerhört ledsen i hjärtat och skäms över myndighets­utveckling­en i Sverige”, skriver Ida.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden