Bohusläningen

Biden möter Putin

- Erik Helmerson i Dagens Nyheter (ob liberal)

På onsdag möter Joe Biden Vladimir Putin i Genève. Det är klart att det är en rysk provokatio­n att rikta ännu ett juridiskt dråpslag mot Aleksej Navalnyj bara dagar före mötet. Det finns inga ord Biden kan säga i Schweiz som kommer att lätta regimens grepp om det ryska folket. Sanktioner och en enad demokratis­k omvärld är den enda framkomlig­a vägen. Inskränkni­ngar i religionsf­riheten och förbud av opposition – om det fanns några tvivel om att Putin förvandlat Ryssland till en diktatur bör de vara skingrade nu.

 ?? Bild: Francisco Seco ??
Bild: Francisco Seco

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden