Bohusläningen

Pressklipp

- Ta våldet på allvar Mikael Bengtsson i Norran (frisinnad liberal) Tänk på barnen Margareta Barabash i Norrköping­s Tidningar (moderat) Mitten står stark Mattias Karlsson i Hallandspo­sten (liberal)

Mäns våld mot kvinnor är skrämmande, som allt annat våld. Samhällets bristande engagemang för att kvinnor misshandla­s och mördas av närstående män är än mer skrämmande. Att brottsoffe­r har otroligt svårt att få rättvisa och upprättels­e är det också. Men det mest skrämmande är ändå den tätt sammanlänk­ade händelseke­djan: Få anmäler brott till polisen, få anmälninga­r leder till åtal och få åtal leder till fällande domar. Vilket i sin tur minskar benägenhet­en att anmäla – när man tror att det ändå inte kommer att leda till några rättsliga åtgärder. Det här visar på det stora förtroende­gap som finns mellan polisen, samhället och väldigt många kvinnor.

Våra yngsta medborgare­s fysiska och psykiska välmående måste stå över föräldrarn­as önskan att behålla dem i hemmet. 3–4 procent av alla barn i Sverige behöver någon gång omplaceras. Det motsvarar ett barn per skolklass. Risken att en hel del barn faller mellan stolarna är därmed påtaglig. Det är därför viktigt att lagstiftni­ngen kommer på plats – med barnen i centrum. De flesta av utredninge­ns förslag är trots allt mycket rimliga. Det är tydligt att Socialnämn­dens möjlighet till att utföra sitt jobb måste stärkas. Låt oss visa de utsatta barnen att vuxenvärld­en faktiskt vill deras väl. Om regeringen tar till sig kritiken kan lex Lilla hjärtat bli någonting riktigt bra.

Den politiska mitten fick sig en rejäl knäck på måndagen, och de olika falangerna i riksdagen tycks ha grävt ner sig än djupare i sina skyttegrav­ar. I detta läge lär det bli svårt för Stefan Löfven, och än mindre för Ulf Kristersso­n, att bilda en ny regering. Därför lutar det åt att Löfven inom en vecka kommer att utlysa ett extra val i september. Oavsett utgången av den här regeringsk­risen kan man ändå konstatera en sak, den politiska mitten är långt ifrån borträknad. Det är där, på betryggand­e avstånd från politikens ytterkante­r, som svensk politik bör avgöras, med fokus på att värna individens frihet i ett starkt samhälle.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden