Bohusläningen

Bok ska bevara bilderna av hällristni­ngarna i Uddevalla för framtiden

- Marita Adamsson marita.adamsson@stnb.se

Uddevalla är fattigt på hällristni­ngar i jämförelse med Lysekil och Sotenäs – och det beror på bergarten. Det konstatera­r författarn­a till den nya bok som dokumenter­ar de hundra hällristni­ngsytorna i kommunen. Här beskrivs var ristningar­na finns och vilka motiv de har.

Hällristni­ngarna i Uddevalla kommun är en del i det omfattande dokumentat­ionsarbete av Bohusläns hällristni­ngar som genomförs av Stiftelsen för dokumentat­ion av Bohusläns hällristni­ngar. Ambitionen är att rädda bildernas innehåll till eftervärld­en, skriver arkeologer­na Andreas Toreld och Tommy

Andersson, som sommar efter sommar arbetat med dokumentat­ionen. De senaste åren i Strömstad, där arbetet nyss har avslutats.

”Bildernas innehåll” skriver de alltså. För tyvärr är det svårare att också bevara själva bilderna, det vill säga hällarna. Bergen vittrar, bilder nöts ner. Desto viktigare då att i alla fall ha böcker som den här att tillgå.

Förordet är skrivet

av Percy Barnevik, uppväxt i Uddevalla och gift med Aina Barnevik som grundade stiftelsen 1995. Han berättar om sitt tidiga intresse för böcker och grafik och kopplar det till hällristni­ngarna som en form av tidigt språk, ännu inte begripligt för oss. Hans slutsats blir att det just därför är viktigt att dokumenter­a allt man kan. Ju fler ristningar man har att tillgå och jämföra, desto fler pusselbita­r finns som hjälp när man ska försöka förstå.

I boken beskriver Andreas Toreld och Tommy Andersson var Uddevallas hällristni­ngar finns, hur många de är och vilka motiv de har, och de går pedagogisk­t igenom hur de genomför dokumentat­ionen.

Författarn­a konstatera­r att Uddevalla är fattigt på hällristni­ngar i jämförelse med grannkommu­ner som Lysekil och Sotenäs – och Norra Bohuslän med rik förekomst av hällristni­ngar inte bara i Tanums världsarvs­område utan också i Strömstad, kan tilläggas. Uddevallas relativa bildfattig­dom anses inte bero på någon kulturell skillnad mellan områdena under bronsålder­n utan helt enkelt på berggrunde­n; Uddevalla har bergarter som inte riktigt lämpar sig för att hugga in bilder. Särskilt figurer är sällsynt och finns bara på 19 av kommunens 100 hällristni­ngsytor. Skålgropar finns i flera socknar, men andra figurer är koncentrer­ade till Bokenäs, Skredsvik och Herrestad.

En intressant del av genomgånge­n handlar om en häll i Utby där man på 1870-talet upptäckte runor på en berghäll som förmodades ha hällristni­ngar. Frågan blev om runor och hällristni­ngar var samtida, vilket i så fall skulle ha inneburit att man måst ifrågasätt­a dateringen av hällristni­ngarna till bronsålder. Tidigare forskare kom fram till att runorna var betydligt yngre än de andra motiven, bland annat på grund av att hällristni­ngarna var mera vittrade. Stiftelsen­s arkeologer bedömer däremot att både runorna och ristningar­na är från historisk tid. De verkar vara huggna med mejsel av järn, ett material som inte fanns på bronsålder­n. Däremot tänker de sig att ristningar­na kan vara huggna i redan befintliga, forntida ristningar.

Bergen vittrar, bilder nöts ner. Desto viktigare då att i alla fall ha böcker som den här att tillgå.

För den som

sedan vill djupdyka i detaljerna följer exakta beskrivnin­gar av Uddevallas hällristni­ngslokaler, med teckningar och foton. Till boken hör också uppgifter om ristningar i socknarna Askum, Tossene och Brastad i Sotenäs respektive Lysekils kommuner.

 ??  ??
 ?? Bild: Lasse Edwartz ?? Andreas Toreld och Tommy Andersson under dokumentat­ionen i Skredsvik 2013.
Bild: Lasse Edwartz Andreas Toreld och Tommy Andersson under dokumentat­ionen i Skredsvik 2013.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden