Bohusläningen

Bröt sitt löfte att inte träffa laxbolaget

- Niclas Jonasson niclas. jonasson@bohuslanin­gen.se

Kommunpoli­tikerna i Sotenäs skulle inte träffa laxbolaget Quality salmon förrän skulderna hos Kronofogde­n var betalda, hette det för två månader sedan. Men i slutet av juni deltog förtroende­valda från kommunstyr­elsen vid en workshop som hölls av bolaget.

Quality salmon bjöd in kommunens politiker till en workshop med bolagets samarbetsp­artners. Men för två månader sedan menade kommunpoli­tikerna att de inte skulle träffa bolaget förrän skulderna hos Kronofogde­n var lösta.

I slutet av juni samlade laxbolaget Quality salmon sina tio industripa­rtners till en workshop på Vann i Lysekil. Partner är de som underteckn­at ett intentions­avtal med bolaget.

– Detta var första gången vi kunde samla merparten av våra partners. Nästan alla hade representa­nter på plats och ett par deltog digitalt under våra tre mötesdagar, säger Roy Høiås, vd för Quality salmon i ett pressmedde­lande.

En av kvällarna bjöds också Sotenäs kommunstyr­else in till mötet. En av de som medverkade var Therése Mancini (S). Hon deltog under en dryg timme under workshopen och lyssnade på Quality salmons industripa­rtners.

– Mitt intryck av de här företagen var att de verkade seriösa. Jag kan inte säga att de var oseriösa på något sätt. De hade bra föredragni­ngar, säger hon.

I slutet av maj skrev Mancini, tillsamman­s med Jan-olof Larsson (S), en insändare i Bohuslänin­gen där de förklarade att de var bekymrade över Quality salmons ekonomi. Flera av företagets skulder har hamnat hos Kronofogde­n.

Mancini säger nu att hon fortsatt är tveksam till projektet som helhet.

– Om de här företagen går in så får jag en bättre bild av det, men vi är inte riktigt där. Det är ju jättesvårt att säga hur det kommer att bli. Till syvende och sist är det Quality salmon som håller i tåtarna och kan de inte hålla sin ekonomi blir det ju svårt, även om själva företagen verkade bra och seriösa, säger hon.

Dagen efter Socialdemo­kraternas utspel kunde Bohuslänin­gen berätta att Sotenäs kommun tagit laxbolaget till Kronofogde­n. Bolaget var då skyldigt kommunen nästan 65 000 kronor. Enligt Jan-olof Larsson (S) hade kommunen då ställt in samtliga möten med bolaget tills dess att alla skulder var betalda, något som både han och Therése Mancini bekräftar.

Sotenäs kommuns ansökan om betalnings­föreläggan­de till Kronofogde­n har sedan dess dragits tillbaka. Quality salmon har dock fastställd­a skulder hos Kronofogde­n värda nästan tre miljoner kronor. Den största skulden, värd 2,6 miljoner, har bolaget invänt mot.

Trots fortsatta skulder har alltså kommunrepr­esentanter träffat Quality salmon igen.

– Det var på grund av att företagen var med. Alla politiker i kommunstyr­elsen var inbjuda och då tog vi beslutet att gå och lyssna på dem. Det är inte Quality salmon vi har lyssnat på. Man kan ju också säga att om vi inte är där är vi ju inte med, säger Therése Mancini och fortsätter:

– Det är en sak att ha samtal med dem (Quality salmon) som representa­nter, som vi har gjort innan, det är en annan sak att lyssna på vad de här företagen har att säga.

” Det är en sak att ha samtal med dem som representa­nter, som vi har gjort innan, det är en annan sak att lyssna på vad de här företagen har att säga.

Therese Mancini (s)

 ?? Bild: Niclas Jonasson ?? Quality salmons vd Roy Høiås.
Bild: Niclas Jonasson Quality salmons vd Roy Høiås.
 ?? Bild: Pressbild ?? Therése Mancini (s).
Bild: Pressbild Therése Mancini (s).
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden