Bohusläningen

Noll patienter vårdas för covid i Nu-sjukvården

- Linnéa Hjortstam linhjo@bohuslanin­gen.se 0522-99200

Inom Nu-sjukvården vårdas just nu ingen för covid-19. Detta är första gången sedan i höstas.

De senaste siffrorna från regionen visar att det för första gången sedan i höstas inte vårdas några patienter för covid-19 i Nu-sjukvården. Även på intensivvå­rdsavdelni­ng (iva) är siffran noll.

Den 23 oktober i fjol var senaste gången noll personer var inlagda för covid-19 inom Nu-sjukvården.

– Det är fantastisk­t. Vi kan tacka både vaccinatio­nerna och att det faktiskt är ganska många som varit sjuka redan, säger Nu-sjukvården­s sjukhusdir­ektör Björn Järbur samtidigt som han poängterar att Nu-sjukvården kommer att få enstaka covid-patienter till och från i framtiden.

Enligt Björn Järbur skedde den största förändring­en för personalen i våras.

– Vi har haft relativt få patienter under en ganska lång tid nu, och vi har ju alltid infektions­patienter. Så skillnaden var egentligen när vi gick från att ha 40 patienter till att ha under tio patienter.

I hela regionen vårdas totalt 43 patienter för covid-19 varav fem personer på iva. De senare finns samtliga på Sahlgrensk­a universite­tssjukhuse­t.

” Vi kan tacka både vaccinatio­nerna och att det faktiskt är ganska många som varit sjuka redan

Björn Järbur sjukhusdir­ektör

Tror ni att det kommer hålla sig på en relativt låg nivå resten av sommaren?

– Ja, inte bara under sommaren utan så länge vi inte får några helt nya mutationer så kommer det ligga på en lägre nivå. Vi vet att det är väldigt sällsynt att man blir allvarligt sjuk i deltamutat­ionen om man är fullvaccin­erad, säger Björn Järbur och fortsätter:

– Så det är väldigt viktigt nu att alla verkligen vaccinerar sig. Man hjälper sig själv i första hand och sedan hjälper man hela samhället i andra hand.

 ?? Bilder: Stefan Bennhage ?? För första gången sedan i oktober är antalet covid-patienter noll i Nu-sjukvården.
Bilder: Stefan Bennhage För första gången sedan i oktober är antalet covid-patienter noll i Nu-sjukvården.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden