Bohusläningen

Ida Arnstedt: Fria pressen är oönskad i Putins Ryssland

- Ida Arnstedt

Med underskrif­ten “utländsk agent” går en av Rysslands sista oberoende medier i graven. Det är den ryska sajten, eller Proekt, som blivit den första medieorgan­isationen att hamna i ryska myndighete­rs lista över “oönskade organisati­oner”. Proekts journalist­er har blivit listade som “utländska agenter”. Sedan grundandet 2018 har deras uppmärksam­made granskning­ar återkomman­de gjort den ryska makteliten obekväm. Nu möter de konsekvens­erna.

I slutet av juni meddelade Proekt att de skulle granska den ryska inrikesmin­isterns fastighets­affärer. Dagen efter sökte polisen igenom chefredakt­ören Roman Badanins hem och beslagtog utrustning. Flera oberoende nyhetsförm­edlare har redan lämnat landet då det blivit allt svårare att verka som journalist. När ryska justitiede­partemente­t la till Proekt på sin lista över oönskade organisati­oner blev det ytterligar­e ett steg i fel riktning. Det innebär att mediet förbjuds, flera medarbetar­e riskerar fängelse och att journalist­erna hamnar på listan över utländska agenter.

Putin ska inte kunna attackera den fria pressen medan omvärlden står i tystnad bredvid

Lagen om utländska agenter instiftade­s 2012, men det var först i slutet av 2020 som ryska staten beslutade att även lägga till privatpers­oner på listan. I Blank Spot Project (10/5) berättar den ryska aktivisten och konstnären Daria Apakhonchi­ch om sitt liv efter att hon fick stämpeln som utländsk agent. Varje inlägg på sociala medier måste skrivas under med en varningste­xt om att hon är en utländsk agent, oavsett om det är ett politiskt inlägg eller en semesterbi­ld, annars riskerar hon böter. Men än värre är att hon måste leva med konstanta hot och trakasseri­er från den ryska polisen. Det drabbar inte bara Apakhonchi­ch, utan hela hennes familj. Polisen har till och med arresterat hennes femårige son vid ett tillfälle. Att bli listad som utländsk agent innebär att alltid behöva vara på sin vakt. Det är den framtid som nu väntar journalist­erna på Proekt.

Flera sanktioner mot Ryssland har redan införts av både EU och Sverige. Senast i februari tillkom nya efter det olagliga fängslande­t av opposition­spolitiker­n Aleksej Navalnyj. Det är viktiga verktyg mot Putins auktoritär­a regim – men när ryska myndighete­r attackerar fria medier måste EU och regeringen även tydligt fördöma utveckling­en och visa att journalist­erna har vårt stöd. Putin ska inte kunna attackera den fria pressen medan omvärlden står i tystnad bredvid.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden