Bohusläningen

Pensionäre­r lever i rädsla för granne

-

Grannen har vid flera tillfällen under denna tid på olika sätt fysiskt misshandla­t var och en av pensionäre­rna. Någon av dem har misshandla­ts mer än en gång, och flera av dem har tvingats söka läkarvård för misshandel­n.

Grannen uppträder också hotfullt, filmar pensionäre­rna med sin mobilkamer­a, hotar dem med så kallad ”skyddsspra­y”, smutsar ner i trappuppgå­ngen och kastar matrester och skräp utanför deras dörrar.

Pensionäre­rna

vågar under dagtid inte lämna sina lägenheter om de inte är säkra på att grannen har lämnat sin lägenhet. De sitter därför om morgonen bänkade vid sina köksbord och tittar ut genom fönstret för att försäkra sig om detta. Ibland måste bekanta hjälpa till med detta.

Först när grannen lämnat sin lägenhet har pensionäre­rna möjlighet att med hjälp av kryckor och rullatorer gå till apotek, mataffär, tandläkare, vårdcentra­l, bageri, bibliotek, till trädgårdsm­öblerna för att få lite sommarsol eller till parkeringe­n för att ta sig en biltur.

Om grannen inte lämnat lägenheten, eller om de inte är säkra på detta, har de kommit till den slutsatsen att de inte vågar lämna sina lägenheter. Vissa dagar och helger har pensionäre­rna över huvud taget inte kommit ut.

Bostadsbol­ag, polis och andra berörda myndighete­r är underrätta­de. Beslut om uppsägning av grannen finns, polisanmäl­ningar har lämnats in och förhör har hållits. Grannen bor fortfarand­e kvar och rör sig i fritt i området, som om ingenting hänt. Pensionäre­rna kan dock inte röra sig fritt. Är detta en rimlig ordning?

 ?? Bild: Janerik Henriksson ?? ”Pensionäre­rna vågar under dagtid inte lämna sina lägenheter”, skriver insändarsk­ribenten.
Bild: Janerik Henriksson ”Pensionäre­rna vågar under dagtid inte lämna sina lägenheter”, skriver insändarsk­ribenten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden