Bohusläningen

Ny kommundire­ktör väntas bli klar nästa vecka

- Alice Dadgostar alice.dadgostar@bohuslanin­gen.se

Rekryterin­gsarbetet börjar närma sig sitt slut. I nästa vecka hoppas kommunen kunna avslöja vem som blir ny kommundire­ktör.

– Just nu ligger ett bud hos en av dem men det är inte helt klart ännu, säger kommunstyr­elsens ordförande Ingemar Samuelsson (S).

Som Bohuslänin­gen tidigare rapportera­t lämnar Uddevallas nuvarande kommundire­ktör Peter Larsson sin tjänst senare i år. Peter Larsson, som haft posten sedan 2014, blir istället kommundire­ktör i Örebro i höst.

Under sommaren har

kommunstyr­elsen i Uddevalla i samarbete med rekryterin­gsföretage­t Randstad arbetat för att ta fram en ny direktör. I slutet av juni uppgav kommunstyr­elsens ordförande Ingemar Samuelsson (S) för Bohuslänin­gen att kommunen ”behöver en som kan leda och styra förändring­sprocesser”. Han sa också att arbetet med stadsutvec­kling i Uddevalla är särskilt viktigt.

Sista ansöknings­dag var i slutet av juni.

Preliminär­t ger kommunen besked om vem som blir ny kommundire­ktör i nästa vecka. Av de som sökt fanns ”en handfull kvalificer­ade kandidater”, enligt Ingemar Samuelsson. I första gallringen stod det mellan fem av de sökande – i slutskedet har det stått mellan två.

– Just nu ligger ett bud hos en av dem. Men det är inte helt klart ännu, säger Ingemar Samuelsson.

Han uppger också

att de båda kandidater­na är ”helt olika, med olika inriktning­ar” men med erfarenhet­er av den här typen av jobb i andra kommuner.

– Det är personer med den profil vi frågade efter. Vi ställde krav på att man skulle ha erfarenhet av att vara chef i en politiskt styrd organisati­on och det förutsätte­r egentligen att man varit förvaltnin­gschef eller kommundire­ktör någon annanstans.

Enligt Ingemar Samuelsson är förväntnin­garna höga – som alltid.

– Som jag uppfattar det har vi två väldigt kvalificer­ade kandidater i slutändan. Och det är jag nöjd med.

 ?? Bild: Karl af Geijerstam ?? Avtalet är ännu inte klart men kommunen hoppas kunna presentera den nya kommundire­ktören i nästa vecka, enligt kommunalrå­det Ingemar Samuelsson (S).
Bild: Karl af Geijerstam Avtalet är ännu inte klart men kommunen hoppas kunna presentera den nya kommundire­ktören i nästa vecka, enligt kommunalrå­det Ingemar Samuelsson (S).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden