Bohusläningen

Fakta: Detta kan du göra själv vid lättare skador

- Källa: 1177.se

Tvätta med mild tvål och vatten. Låt bli att peta hål på blåsan, den skyddar huden som bildas under. Använd skavsårspl­åster.

Små sår:

Tvätta huden runt såret och sedan själva såret med mild tvål och vatten. Om smuts inte lossar från såret kan du använda fuktad kompress, mjuk borste eller pincett för att få bort resten. Viktigt att pincetten är ren. Skydda såret mot skav från till exempel kläder med hjälp av plåster eller annat förband.

Skölj ögat med ljummet vatten och blinka några gånger i vattnet. Använd en fuktad bomullspin­ne om skräpet sitter innanför det nedre ögonlocket och inte försvinner genom sköljning. Irritation och obehag kan kännas även efter att skräpet är borta, på grund av en irritation på hornhinnan.

Skräp i ögat: Lättare slag eller föremål mot ögat:

Läker oftast av sig själv inom en till två dygn. Under läkningspe­rioden kan du bli mer känslig för ljus och även få andra synbesvär.

Muskelbris­tning:

Låt bli att belasta muskeln men fortsätt att röra på den för att öka blodcirkul­ationen. Lägg ett hört tryckförba­nd i 20 minuter om muskeln svullnar. Ta sedan av och sätt på igen, denna gång lösare. Du kan även kyla området.

En stukning brukar gå över av sig själv, men smärtan kan hålla i sig länge. Tejpa ihop det stukade fingret med fingret bredvid och låt tejpen sitta i ungefär en vecka. Lägg en kompress mellan fingrarna för att skydda huden.

Stukat finger: Bränd av manet:

Skölj bort trådarna med havsvatten, kranvatten kan göra att mer gift frisläpps. Ta bort trådarna med styvt ovasst föremål. Vid sveda på huden, skölj huden med varmt vatten. Ta smärtstill­ande som innehåller paracetamo­l eller ibuprofen om det gör mycket ont. Du kan även smörja med en salva som innehåller lidokain.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden