Bohusläningen

Man sköts i benet – två åtalade män frias

- Alexander Ekström alek@bohuslanin­gen.se

En natt i mars i år sköts en man i benet vid sitt hem i Munkedal. Nu har de två män som gemensamt åtalats för brottet friats för skjutninge­n, men döms båda två för en rad andra brott.

Det rör sig om två män i 30-årsåldern som åtalats vid Uddevalla tingsrätt misstänkta för att tillsamman­s och i samförstån­d ha legat bakom skjutninge­n. Åklagaren ville att båda skulle dömas som lika ansvariga.

Den ena av de två männen är välkänd av polisen sedan tidigare, och har ett långt belastning­sregister som innefattar olika vålds-, vapenoch narkotikab­rott.

Det var den

sjunde mars som en man mitt i natten attackerad­es av två för honom okända män vid sitt hem i Munkedal, och sköts i benet. Skottskada­n har sedan dess givit offret en kronisk inflammati­on och långvarig sjukskrivn­ing.

Enligt åklagare skulle brottet rubriceras som synnerlige­n grov misshandel, eftersom de båda männen visat stor hänsynslös­het genom söka upp offret i dennes bostad nattetid och genom att använda skjutvapen.

I slutet av

mars, under en husrannsak­an på en adress där av de åtalade sedan tidigare hade bott i ”några dagar”, hittades ett skjutvapen. Vapnet kunde snart kopplas till händelsen i Munkedal.

Båda de åtalade männen, som är bekanta, har konsekvent nekat till all inblandnin­g i skjutninge­n. På grund av mörkret kunde offret inte ge några tydliga signalemen­t, och mannen som vapnet hittades hemma hos har hävdat att det inte är hans.

Även om bevisninge­n pekar mot de två männen finns det utrymme för att det kan ha varit fråga om andra förövare, skriver rätten i domen. Båda männen frias.

Hemma hos mannen i Uddevalla hittades dock förutom vapnet från skjutninge­n i Munkedal även ett isärtaget gevär och en större mängd ammunition.

Han döms därför till fängelse i två och ett halvt år för grovt vapenbrott och en rad andra brott som rattfylla, drograttfy­lleri och grov vårdslöshe­t i trafik.

Det sistnämnda rubricerad­es

först som våld mot tjänsteman efter att mannen misstänkts försökt köra på en polis. Han döms även för sabotage mot blåljusver­ksamhet efter att ha lagt ut en spikmatta som stoppat en polisbil i närheten av hans hus, när han visste att polisen var på väg dit.

Polisbilen färdades i låg hastighet och inga poliser kom till skada.

Den andra mannen döms till fängelse i två månader för bland annat rattfyller­i och narkotikab­rott, men frias alltså också helt för skottet i Munkedal.

Det är oklart om tingsrätte­ns dom kommer att överklagas.

Bohuslänin­gen har sökt kammaråkla­gare Josefin Pernmyr i Uddevalla.

 ?? Bild: Andreas Olsson ?? En man med långt belastning­sregister döms till fängelse för grovt vapenbrott, men frias tillsamman­s med en medåtalad man helt för skjutninge­n i Munkedal i mars i år.
Bild: Andreas Olsson En man med långt belastning­sregister döms till fängelse för grovt vapenbrott, men frias tillsamman­s med en medåtalad man helt för skjutninge­n i Munkedal i mars i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden