Bohusläningen

Hört och hänt

-

För första gången i historien infördes brödranson­ering i Storbritan­nien för 75 år sedan, 1946. Inte ens under andra världskrig­et som avslutats föregående år hade brödet ransonerat­s. Men ansträngni­ngarna under kriget hade kommit ikapp britterna och ekonomin och handeln hade drabbats av stora problem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden