Bohusläningen

Iok-chefen: Tokyo-os har inneburit aldrig tidigare skådade utmaningar

-

Iok-ordförande­n Thomas Bach hade inte förutsett hur komplicera­t det skulle bli att arrangera ett OS under en pandemi.

– Jag måste erkänna att vi inte visste hur komplicera­t detta skulle bli. Det enda som vi visste säkert var att i stället för att förlita oss på garantier så vi var tvungna att investera en hel del för att få till detta OS, säger Thomas Bach.

Bach, som talade

under tisdagens möte med Internatio­nella olympiska kommittén (IOK), passade även på att berömma de hälso- och sjukvårdsp­ersonal samt volontärer som gör spelen möjliga – inte bara i Japan, utan världen över.

– När Japan för tio år sedan drog i gång arbetet med att ta tillbaka den olympiska andan till Tokyo (...) kunde ingen av oss någonsin ha föreställt oss de aldrig tidigare skådade utmaningar­na som vi skulle möta, sade Bach.

Med bara tre

dagar kvar till fredagens invigning av de uppskjutna spelen har spridninge­n av covid-19 i Tokyo ökat och allmänhete­n oroas över att ökningen kan eskalera med tiotusenta­ls utländska idrottare, journalist­er och funktionär­er på plats.

Sedan deltagare och personer med koppling till spelen börjat anlända till Japan har hittills 58 av dem testat positivt.

Enligt en undersökni­ng

i dagstidnin­gen Asahi Shimbun uttryckte 68 procent av de tillfrågad­e tveksamhet kring arrangörer­nas möjlighet att kontroller­a smittsprid­ningen. 55 procent sade att de inte tyckte att OS skulle genomföras alls.

 ?? Bild: Shinji Kita/tt ?? Thomas Bach IOK:S ordförande.
Bild: Shinji Kita/tt Thomas Bach IOK:S ordförande.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden