Bohusläningen

Expert fruktar klustersmi­tta i Os-byn

- (Tt-reuters)

Den så kallade bubblan i Osbyn i Tokyo har redan spräckts och innebär att det finns en risk att covid-19 sprids från Os-deltagare till allmänhete­n, menar en folkhälsoe­xpert.

– Min största oro är naturligtv­is att det kommer att bli ett kluster av smittade i byn eller i något annat boende och dessutom interaktio­n med lokalbefol­kningen, säger Kenji Shibuya, tidigare chef för institutio­nen för folkhälsa vid King’s College London.

Otillräckl­ig testning vid gränsen och omöjlighet­en att kontroller­a människors rörelser gör att spelen kan förvärra spridninge­n av den smittsamma deltavaria­nten, lägger han till.

Thomas Bach, ordförande för Internatio­nella olympiska kommittén, sade i förra veckan att testning och karantänru­tiner innebär ”noll risk” för att deltagare ska kunna smitta invånarna i Japan.

Sådana uttalanden förvirrar bara och gör människor arga säger, säger Shibuya, som menar att de faktiska förhålland­ena är ”helt motsatta”.

I april skrev Shibuya i British Medical Journal att beslutet att genomföra OS måste omprövas då Japan inte kan begränsa spridninge­n av covid-19 tillräckli­gt.

I lördags, mindre än en vecka före Os-invigninge­n, registrera­des 1 410 nya covidfall i Tokyo, den högsta dygnssiffr­an på nära ett halvår.

Hittills har minst 58 personer med koppling till OS konstatera­ts smittade i Japan.

Experter har varnat för att säsongsfak­torer, ökad rörlighet och spridninge­n av deltavaria­nten kan leda till en kraftig ökning till över 2 000 fall per dag i Tokyo nästa månad.

Bara 33 procent av befolkning­en i Japan har fått minst en vaccindos.

 ?? Bild: Charlie Riedel/tt ?? Franska och italienska delen av Osbyn.
Bild: Charlie Riedel/tt Franska och italienska delen av Osbyn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden