Bohusläningen

Fakta: Rapportera­de olyckor

- Källa: Transports­tyrelsens olycksregi­ster

Siffrorna från Strada innehåller olyckor där en elsparkcyk­el har varit inblandad och någon skadats. De baseras på polis- och sjukvårdsr­apporterad­e personskad­eolyckor och det kan därför finnas ett mörkertal av olyckor som inte syns i statistike­n. Olyckor med elsparkcyk­lar från och med januari 2019 till och med maj 2021:

2019: 708 olyckor

2020: 798 olyckor

2021: 169 olyckor under perioden januari-maj. Motsvarand­e siffra var 132 olyckor för samma period 2020 och 86 olyckor 2019.

Här har flest olyckor skett under perioden:

Stockholms län – 595 olyckor Skåne län – 495 olyckor Västra Götalands län – 408 olyckor Östergötla­nds län – 49 olyckor Västmanlan­ds län – 36 olyckor

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden