Bohusläningen

Mimmie Björnsdott­er Grönkvist:

Vansinnesd­åd uppstår inte i ett vakuum – ökad antipati mot vissa grupper och tolerans för hat i samhällsde­batten är aldrig ofarligt.

- Mimmie Björnsdott­er Grönkvist

Ett decennium har passerat sedan Anders Behring Breivik detonerade en bomb i regeringsk­varteret i Oslo och sedan fortsatte vidare till Utöya, där han öppnade eld mot de som befann sig på ön. Terroratte­ntatet den 22 juli kostade 77 människor livet, de flesta var unga tonåringar.

Ett nationellt trauma, och omskakande för socialdemo­kratiska Arbeiderpa­rtiet som var måltavla för båda dåden. För ungdomsför­bundet AUF blev sommarlägr­et, där många framgångsr­ika norska politiker tillbringa­t flera somrar, ett där stjärnor släcktes i förtid i stället för att tändas.

Årsdagen är en

dag för att minnas hur högerextre­m ideologi och en världsbild driven av hat mot muslimer och ”kulturmarx­ister” mynnade ut i ett av de värsta terrordåde­n i modern tid. Dådet är omöjligt att frikoppla från den politiska åskådning Breivik formade i olika ljusskygga extremistf­orum på nätet. En övertygels­e så extrem att han i domstol hävdade att han agerat i självförsv­ar.

Men hatet är inte bara en produkt av internets avigsidor. I boken ”Utöya tio år senare” skriver Ali Esbati, före detta ordförande för Ung Vänster och numera riksdagsle­damot hemma i Sverige, om dådet. För tio år sedan bodde han i Norge och befann sig på Utöya för att föreläsa.

Esbati skriver som överlevare, om dådet och tiden efteråt, men vill sätta Breiviks vansinnesd­åd i en samhälleli­g kontext. Han gör det med en metafor lånad från kemin, en beskrivnin­g av hur vätska avdunstar och risken som ökar för att en molekyl bryter iväg i takt med att temperatur­en stiger. Höjd temperatur i samhällsde­batten som helhet kan öka risken för våldsamma reaktioner, menar Esbati. Vansinnesd­åd uppstår inte i ett vakuum – ökad antipati mot vissa grupper och tolerans för hat i samhällsde­batten är aldrig ofarligt.

Bland de ungdomar som överlevde har en av tre fortfarand­e hälsoprobl­em. Många lider fortfarand­e av posttrauma­tisk stress, depression­er och sömnsvårig­heter. Obegriplig­t är att lika många – var tredje – efteråt fått motta hat och hot.

I en intervju

i Göteborgs-posten (19/7) berättar AUF:S nuvarande förbundsor­dförande Astrid Willa Eide Hoem, som själv överlevde dådet, att hon då tänkte att det som hänt skulle innebära slutet för organisati­onen. Att så många hade dött, och fler skadats och traumatise­rats, skulle göra fortsatt engagemang omöjligt.

Men ungdomars engagemang skrämdes inte bort av terrorn. Året efter dådet slog AUF rekord i antal medlemmar. AUF har återvänt till Utöya för fler sommarläge­r. Ett minnesmonu­ment har uppförts och i en byggnad finns skotthålen bevarade som påminnelse, samtidigt som ön fortsätter vara en plats där unga kan varva politiska diskussion­er med bad i Tyrifjorde­n.

Tio år har gått. När vi i Sverige nu minns tillsamman­s med vårt grannland står vi enade mot hatet. De uppmärksam­made ord som Auf-medlemmen Helle Gannestad skrev på Twitter efter dådet resonerar än i dag: ”Om en man kan visa så mycket hat, tänk hur mycket kärlek vi alla kan visa tillsamman­s.”

Bland de ungdomar som överlevde har en av tre fortfarand­e hälsoprobl­em

 ??  ??
 ?? Bild: Tore Meek ?? Utöya. Idyllen som för tio år sedan förvandlad­es till en mardröm.
Bild: Tore Meek Utöya. Idyllen som för tio år sedan förvandlad­es till en mardröm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden