Bohusläningen

Stort intresse för e-sporthalle­n

E-sporthalle­n i Uddevalla, den första i Sverige, tvingades stänga i höstas med anledning av pandemin. Men nu har den öppnat på nytt – till spelfantas­ternas stora glädje.

- Andreas Kristensso­n andreas.kristensso­n@bohuslanin­gen.se Erik Zienau erik.zienau@bohuslanin­gen.se

Sveriges första e-sporthall, som ligger i Uddevalla, tvingades stänga tillfällig­t. Efter åtta månader öppnas den igen med ett nytt koncept.

– Det är ett enormt intresse från både ungdomar, föräldrar och politiker, säger Karl Sergel, verksamhet­sansvarig i Uddevalla e-sportfören­ing.

Bohuslänin­gen har tidigare skrivit om satsningen på Sveriges första e-sporthall som öppnade förra året i Uddevalla.

E-sporthalle­n lades på is och stängde november 2020 till följd av pandemin.

Men nu, åtta månader senare, har den öppnat. Det hölls bland annat öppet hus för alla intressera­de spelfantas­ter och öppningen har varit efterlängt­ad.

– Jag har ju kunnat spela hemma, men att fysiskt umgås med andra och spela ihop är mycket roligare. De har utvecklats enormt och ser fram emot deras nya satsning, säger Hannes Forsberg som ofta besöker e-sporthalle­n i Uddevalla.

Den pånyttfödd­a e-sporthalle­n har tidigare beskrivits som en plats för kombinatio­nen av fysisk- och digital aktivitet.

Målet är att få ungdomar att använda både knopp och kropp.

– Vi vill få in ungdomarna i ett sammanhang där de kan aktivera sig, säger Karl Sergel.

” Vi vill få in ungdomarna i ett sammanhang där de kan aktivera sig

Karl Sergel verksamhet­sansvarig

Satsningen på att kombinera fysisk aktivitet med e-sport är bara en av flera saker som verksamhet­en

satsar på. Till hösten kommer tävlingar hållas där vinnaren får dela ut priset till valfri idrottsför­ening i Uddevalla.

– Vi tycker att föreningsl­ivet är viktigt och vinnaren väljer vilken förening som ska få pengarna, säger Karl Sergel.

Lokala föreningar inom exempelvis fotboll, basket och hockey bjuds in till e-sporthalle­n i Uddevalla, för ett samarbete med verksamhet­en. Tanken är att ungdomarna i framtiden ska ingå i olika föreningar­s satsning på e-sporten, exempelvis fotbollskl­ubben Oddevold.

– Vi vill låta ungdomar träna i en profession­ell miljö, där hallen blir den offentliga mötesplats­en, säger Karl Sergel.

Till en början kommer ungdomarna

kunna träna med sin förening två timmar åt gången i den nya hallen, en timme med spel och den andra timmen med fysisk aktivitet.

Barn och ungdomar kommer under sommaren kunna besöka e-sporthalle­n kostnadsfr­itt. Med hjälp av Uddevalla kommun har verksamhet­en fått lovstöd under sommaren.

– Det ger barn och ungdomar helt andra förutsättn­ingar att kunna delta, det känns fantastisk­t, säger Karl Sergel.

 ?? Bild: Erik Zienau ?? Hannes Forsberg var en av dem som besökte hallen i samband med nyöppninge­n.
Bild: Erik Zienau Hannes Forsberg var en av dem som besökte hallen i samband med nyöppninge­n.
 ??  ?? ”Jag har ju kunnat spela hemma, men att fysiskt umgås med andra och spela ihop är mycket roligare”, säger Hannes Forsberg som ofta besöker e-sporthalle­n i Uddevalla.
”Jag har ju kunnat spela hemma, men att fysiskt umgås med andra och spela ihop är mycket roligare”, säger Hannes Forsberg som ofta besöker e-sporthalle­n i Uddevalla.
 ??  ??
 ?? Bilder: Erik Zienau ??
Bilder: Erik Zienau

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden