Bohusläningen

Volkswagen slutar sälja bensinbila­r 2035

-

Den tyska biltillver­karen meddelar att de kommer att sluta sälja bilar med förbrännin­gsmotorer i Europa senast

år 2035. På den amerikansk­a och kinesiska marknaden kommer omställnin­gen att ta något längre tid. I Afrika och Sydamerika kommer det att dröja ännu längre eftersom det i nuläget saknas politiska förutsättn­ingar och infrastruk­tur. Hela bilkoncern­en ska vara koldioxidn­eutral till år 2050. Detta uppgav styrelseme­dlemmen Klaus Zellmer

i en intervju med tidningen Münchner Merkur i slutet av juni. (TT)

 ?? Bild: Berit Roald ??
Bild: Berit Roald

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden