Bohusläningen

Frukostflä­tan

- av Johan Engatr1m

VÅGRÄTT: 1. Plats för smycke 8. Förbandsdu­k 9. Fisk och stång 10. Höjd i landskapet 11. Kontrovers 13. Bli till faktum 15. Slå i grind 16. Var Gunnar Gren 18. Därför att 19. Fackuttryc­k 21. Göra sig omaket 23. Mild eller ond 24. Artigt generösa

LODRÄTT: 1. Bilateral 2. Förestavas i liturgin 3. Är den formstarke i 4. Känslig tråd 5. Drar fort fram 6. Festklänni­ng 7. Låter dovt 12. Själslig 14. Älta 17. Göra en tavla 20. Skrek 22. Växer ofta sankt

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden