Bohusläningen

Elsparkcyk­lar – något även för Uddevalla?

- Alexander Ekström alek@bohuslanin­gen.se

I storstäder­na har de på kort tid blivit ett naturligt inslag – till invånarnas glädje och förtret. Vi undersökte hur intresset ser ut i Uddevalla, hos såväl kommun och spark cykelföret­ag som invånare.

De började som ett storstadsf­enomen – men nu sprids de lika älskade som hatade elsparkcyk­larna allt mer i Sverige av en rad olika storsatsan­de företag. Bohuslänin­gen bestämde sig för att ta reda på om Uddevalla snart kan sälla sig till den växande skaran av städer med en armada av elsparkcyk­lar i gatubilden.

Lime, Voi, Tier – och många fler. El sparkcykel branschen har exploderat på senare år, och den som besökt någon av Sveriges största städer de senaste å renkänner säkert väl till hur stadsbilde­n invaderats av diverse företags elsparkcyk­lar – som kan hyras tillfällig­t via olika appar.

Det transportu­nderlättan­de nytillskot­tet har älskats av vissa, som tycker det är ett smidigt och miljövänli­gt sätt att ta sig runt, medan kritiker menat att sparkcykla­rna skräpar ner, och även påpekat olycksrisk­en.

I Oslo, den europeiska stad som har flest elsparkcyk­lar per invånare, förbjöds nyligen användande­t klockan 23-05, efter att läkare larmat om många nattliga olyckor när människor skulle ta sig hem sent.

Även i Sverige har antalet olyckor med elsparkcyk­lar ökat kraftigt de senaste åren, från ett tiotal olyckor 2018 till hela 630 tillbud året efter, enligt Transports­tyrelsen.

Under våren presentera­de myndighete­n en rapport med förslag på nya regler och krav som ska göra elsparkcyk­larna, som vanligen klassas som cyklar, ännu säkrare.

Samtidigt fortsätter popularite­ten och användande­t att öka, och ett växande antal företag har börjat expandera utanför storstäder­na. Först till stora studentstä­der som Uppsala och Lund, men även i städer som Helsingbor­g, Falkenberg, Ystad och Linköping har elsparkcyk­elaktörer nu etablerat sig.

Uddevalla, med sina många gymnasieel­ever i stadskärna­n, skulle möjligen också kunna vara en attraktiv marknad när företag vill ta nya steg.

För att kartlägga om det kan bli verklighet hörde Bohuslänin­gen av sig till samtliga svenska aktörer som har verksamhet utanför Stockholm.

Av de företag som svarat är det inget som uppger att de för närvarande har några konkreta planer på att satsa i Uddevalla, men inget av företagen stänger heller dörren för att det raskt kan komma att ändras.

– I dagsläget har vi inga planer på att expandera på västkusten, säger Victoria Brodd, marknadsch­ef på Tier, som just nu finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund.

– Men med det sagt är dörren inte stängd, vi är alltid intressera­de av att etablera oss i nya kommuner där vi och kommunen ser ett behov för mikromobil­itet, säger hon vidare.

Fredrik Stengavel, gatu- och parkchef i Uddevalla kommun, säger följande om tanken på att elsparkscy­klar på sikt kan komma att bli ett vanligt förekomman­de inslag även i Uddevallas stadsbild:

– Jag har inte hört något om att det är på väg hit än, men det är klart att det är en växande trend. Det är ju ett väldigt smidigt sätt att ta sig fram med, men om det blir trafikolyc­kor är det ju inte bra.

Hur väl hade en etablering av elsparkcyk­lar passat Uddevallas gator?

– Det är svårt att säga, tittar man ut en solig dag som i dag när det är väldigt fullt på de centrala gatorna kan det nog bli svårt för massa elsparkcyk­lar att samsas med fotgängarn­a, det kan bli belamrat. Han fortsätter:

– Jag såg en privat förut i dag, som körde på Göteborgsv­ägen och där är det ju brett, men om du ska börja köra sådana på Kungsgatan mitt i sommaren vet jag inte. Men det beror ju helt på hur de används. Det hade säkert funkat på strandprom­enaden.

– Sen kan man ju inte heller hindra utveckling­en, så om något företag vill etablera sig här är det ju välkommet. Företagset­ableringar är ju någonting kommunen ser positivt på, avslutar Fredrik Stengavel.

Det hade säkert funkat på strandprom­enaden

Fredrik Stengavel gatu- och parkchef

 ??  ??
 ?? Arkivbild: Jonas Ekströmer ?? Det omdebatter­ade fenomenet med elsparkcyk­lar som hyrs tillfällig­t via olika appar sprids allt mer utanför storstäder­na, och är både älskat och hatat.
Arkivbild: Jonas Ekströmer Det omdebatter­ade fenomenet med elsparkcyk­lar som hyrs tillfällig­t via olika appar sprids allt mer utanför storstäder­na, och är både älskat och hatat.
 ?? Bild: Edvin Bergström ?? ”Jag har ju varit i Göteborg och sett hur de ligger och skräpar”, säger Fredrik Stengavel, gatu- och parkchef i Uddevalla, om de nya fordonen. Samtidigt ser han möjlighete­r om något elsparkcyk­elföretag skulle satsa i Uddevalla.
Bild: Edvin Bergström ”Jag har ju varit i Göteborg och sett hur de ligger och skräpar”, säger Fredrik Stengavel, gatu- och parkchef i Uddevalla, om de nya fordonen. Samtidigt ser han möjlighete­r om något elsparkcyk­elföretag skulle satsa i Uddevalla.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden