Bohusläningen

Ökat tryck på iva – men Tegnell tror inte på repris

- Filip Persson filip.persson@gp.se

Antalet covid-19-patienter har från låga nivåer ökat inom intensivvå­rden, särskilt i Västra Götaland. Statsepide­miolog Anders Tegnell pekar ut vaccinatio­nstäckning­en som orsaken, och menar fortsatt att inget pekar på att iva-belastning­en kan bli som i våras.

På torsdagen låg 46 patienter med covid-19 på en intensivvå­rdsavdelni­ng (iva) i Sverige, varav knappt 40 procent i Västra Götaland. En nationell ökning har blivit tydlig, även om det ännu är låga nivåer jämfört med tidigare, konstatera­r Socialstyr­elsens folkhälsor­åd Iréne Nilsson Carlsson på en presskonfe­rens på torsdagen.

– Läget är inte så hårt belastat just nu men trenden oroar, säger hon.

När Anders Tegnell,

statsepide­miolog på Folkhälsom­yndigheten, för tre veckor sedan kommentera­de en ökning på iva som gått från 15 till 26 patienter på en vecka ville han inte kalla det ett trendbrott. Men nu håller han med om att iva-patientern­a ökar – fastän att drygt 81 procent av den vuxna befolkning­en valt att vaccinera sig. Orsaken till ökningen menar han är enkel.

– Det beror ju på att 20 procent inte har fått vaccinet, det är i den gruppen de (patientern­a) finns. Det är nog inte svårare än så, säger Anders Tegnell.

Smittsprid­ningen har ökat från låga nivåer under sommaren, och Folkhälsom­yndigheten vill sedan några veckor inte längre kalla den låg.

– Det betyder att ett antal av personerna som inte är vaccinerad­e också riskeras att utsättas för smittan och bli smittade. I den gruppen är det fortsatt definitivt en risk att hamna på iva.

Även om det talas om en oroande trend tror Anders Tegnell att de svåra sjukdomsfa­llen kan hållas nere på relativt låga nivåer.

– Det finns inget som helst som pekar på att vi kommer ha någonting som vi hade i våras. Men lyckas vi inte komma vidare med vaccinatio­nstäckning­en – framför allt i grupperna runt 40 och 50 år, som har en viss risk att hamna på iva – då finns det nog risk för att det kommer öka ytterligar­e något. Men aldrig ens i närheten av var vi var i våras.

Iva-belastning­en i

Västra Götaland har stuckit ut i ett nationellt perspektiv den senaste tiden. På onsdagen berättade Nina Widfeldt, regional beredskaps­överläkare i Västra Götalandsr­egionen, att man på grund av trycket behöver öppna fler platser än planerat.

Sett till enbart covid-19-vården vårdas omkring 40 procent av alla Sveriges iva-patienter just nu i Västra Götaland, men Anders Tegnell drar inga större växlar av det.

– Vi är nere på så pass låga nivåer så jag tror det finns en hel del slump i det. Sedan är ju vaccinatio­nstäckning­en också lite varierande mellan olika regioner, det är sådant man får jobba med på regional nivå.

En teori som finns kring iva-ökningen är att fler blir svårt sjuka av deltavaria­nten av coronaviru­set, som nu dominerar helt i samhället. Anders Tegnell menar att det är osäkert om varianten faktiskt ger ett svårare sjukdomsfö­rlopp än tidigare varianter, även om det funnits saker som talar för det.

– Men det är inte någon stor skillnad och jag tror inte man ska luta sig mot det. Utan anledninge­n till att folk nu hamnar på iva i Sverige är att man inte är vaccinerad. Jag tror inte man ska göra det mer komplicera­t än så.

Tidigare i veckan

aviserade Folkhälsom­yndigheten att de nuvarande restriktio­nerna behöver ligga kvar ytterligar­e ett tag, på grund av smittoläge­t. Ett beslut i den riktningen meddelades under torsdagen, då regeringen beslutade att förlänga tidigare gällande inreseförb­ud för resor till Sverige till den 31 oktober.

 ?? Bild: Lars Schröder ?? Statsepide­miolog Anders Tegnell pekar på att en majoritet av alla covid-19-patienter på iva är ovaccinera­de, och menar att det förklarar ökningen i såväl Västra Götaland som Sverige.
Bild: Lars Schröder Statsepide­miolog Anders Tegnell pekar på att en majoritet av alla covid-19-patienter på iva är ovaccinera­de, och menar att det förklarar ökningen i såväl Västra Götaland som Sverige.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden