Bohusläningen

Veteranbil­ar tar över vägarna på Orust

Alla får vara med, bilar, mopeder och lastbilar. Den gemensamma nämnaren är att de måste vara veteraner. Orust Motorsälls­kap står värdar för ett veteranral­ly där alla fordon före 1991 är välkomna att delta.

- Erika Olofsson erika.olofsson@lokaltidni­ngensto.se 0303-728229

Alla får vara med, bilar, mopeder och lastbilar. Den gemensamma nämnaren är att de måste vara veteraner. Orust Motorsälls­kap står värdar för ett veteranral­ly där alla fordon före 1991 är välkomna att delta.

Tjusningen med att glida fram på en landsväg och höra motorn spinna i en välbehålle­n veteranbil är det allt fler som förstår. I Sverige

finns det, enligt Transports­tyrelsen, i trafik ungefär 135 000 bilar som är 30 år eller äldre liksom 50 000 motorcykla­r och cirka 150 bussar i samma ålderskate­gori. Dessutom

finns det många avställda äldre fordon som väntar på renovering, som genomgår renovering eller som utgör reservdela­r till återställa­ndet

av ett enskilt fordon.

– På Orust finns det många veteranbil­ar, det är en av de kommuner i landet med flest veteranfor­don per innevånare, säger Morgan Wendel, vice ordförande i Orust Motorsälls­kap.

Under pandemin har föreningen­s verksamhet varit vilande men nu startas så smått allt upp igen. Först ut är ett veteranfor­donsrally som hålls den 4 september.

– Vi ville hitta på något för våra medlemmar men samtidigt ha det så coronasäke­rt som möjligt. Därför kom idén om ett rally, där deltagarna sitter kvar i sina bilar eller på sina motorcykla­r. De behöver inte gå ur

bilarna utan kan utföra de uppgifter

som finns längs med banan ändå.

Veteranfor­donsrallyt är öppet för alla fordon som är från tiden fram till 1991. 30 år gammal ska ett fordon vara för att kallas veteran. Bilar, motorcykla­r, mopeder och lastbilar, kanske en och annan traktor, är därför välkomna att delta i rallyt.

Rallyrunda­n kommer att hållas på Orust med start och mål i Varekil.

– Rallyt börjar i Varekil med en samling. Tanken är att fordonen tar sig mot Svanesund, via Myckleby,

runt Grindsbyva­ttnet mot Torps kyrka och sedan till Henån och tillbaka till Varekil.

Längs med slingan kommer det att finnas frågor och lite uppdrag som förarna ska göra. Ett uppdrag ska bland annat göras på hamnplanen i Henån. Uppgiftern­a kommer att vara av varierande slag, som att hålla koll om de märker något ovanligt i terrängen de just kört förbi eller att det ska utföras någon form av praktiskt moment.

– Vi hoppas att det ska bli ett bra flyt på rallyt, att förarna hinner runt i ett lugnt tempo. Det är ingen tidtagning och ingen tävling där det gäller att komma först i mål, men vi kommer att utse fem vinnande ekipage som utfört uppdragen bäst.

Första fordonet släpps iväg vid 10 på morgonen, fram till klockan fyra på eftermidda­gen går det för förarna att rulla in i mål igen. Hur många fordon som kommer att delta, det vågar inte Morgan Wedel att gissa på.

– Vi har inte arrangerat något för våra medlemmar under hela pandemin, så suget och intresset finns. Sedan är aktivitete­r som den här alltid väderberoe­nde. Är det gott väder så kommer många, regnar det så kommer det troligen inte lika många.

Att intresset för veteranfor­don är stort på Orust är tydligt. Innan pandemin arrangerad­e föreningen en veteranträ­ff i Göksäter.

– Vi hade räknat med att det skulle komma ett 30-40 tal bilar. Det kom över 300 fordon. Om det blir så många den 4 september återstår att se.

 ??  ??
 ?? Bild: Erika Olofsson ?? intresset för motorsport är stort på Orust, här finns det fler veteranbil­ar per innevånare än i många andra kommuner i landet.
Bild: Erika Olofsson intresset för motorsport är stort på Orust, här finns det fler veteranbil­ar per innevånare än i många andra kommuner i landet.
 ?? Bild: Erika Olofsson ?? Varje tisdag brukar ägare av veteranbil­ar träffas i hamnen i Henån.
Bild: Erika Olofsson Varje tisdag brukar ägare av veteranbil­ar träffas i hamnen i Henån.
 ?? Bild: Privat ?? Morgan Wendel, vice ordförande i Orust Ms är med och arrangerar det veteranral­ly som går den 4 september,
Bild: Privat Morgan Wendel, vice ordförande i Orust Ms är med och arrangerar det veteranral­ly som går den 4 september,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden