Bohusläningen

Det mullrar på myren

-

1 september 2011. Mullret från nio bandvagnar ekar bland träden på Sågebacken­s övningsomr­åde.

Under två veckor drillas en grupp på 20 personer från hemvärnet i konsten att behärska fordonen. Den första veckan har det mest handlat om teori för kursdeltag­arna. Den andra veckan är det praktik som gäller.

Bohuslänin­gen fick följa med på en åktur när man övade körning i mjuk terräng vid Sågebacken­s övningsomr­åde.

 ?? Bild: Ronny B Nilsson ??
Bild: Ronny B Nilsson

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden