Bohusläningen

Hög tid att boka en vaccintid

- Karl af Geijerstam kag@bohuslanin­gen.se 0522-992 03

Antalet fall av covid-19 ökar, samtidigt som vaccintide­rna inte bokas för fullt. Smittskydd­släkaren Thomas Wahlberg i Västra Götaland är oroad. Antalet fall bland yngre har ökat i flera veckor, meddelades på onsdagens presskonfe­rens.

Bland gymnasieel­everna (årgångar 2003-2005) är det bara 40 procent som har fått första sprutan. Det är alltså långt kvar till flockimmun­itet bland de åldersgrup­perna. Vaccinsamo­rdnaren Kristina Rygge visade under onsdagens presskonfe­rens ett diagram där det syntes tydligt att det går långsammar­e att få upp vaccinatio­nsgraden för varje åldersgrup­p av befolkning­en som man släppte tider för.

Ju yngre man är, desto mindre ivrig är man att boka en tid. Detta är allvarligt. Från att ha haft ont om vaccin har vi nu ett överskott. Utmaningar­na med logistiken och prioriteri­ngarna är nu bytta mot utmaningar att få alla att vaccinera sig.

Kartorna som visades

var också tydliga. I Göteborgso­mrådet är vaccinatio­nsgraden lägre, särskilt i Angered och på Hisingen. Invandrarg­rupper måste nås av vaccinatio­nskampanje­n. Sjukvården märker också tydligt att de som är svårast sjuka är män.

En studie från England visar att två vaccindose­r skyddar bra mot smitta men framför allt reduceras risken för att behöva sjukvård. De som ändå hade fått sjukdomen var de som bodde trångt, äldre samt de med underligga­nde sjukdomar, den grupp som många nu bedömer kommer att behöva en tredje vaccindos.

Det står klart att en hög vaccinatio­nstäckning har enorma vinster för den enskilde, för sjukvården och för hela samhällsek­onomin. Av de som behövde intensivvå­rd under juni och juli var 92 procent ovaccinera­de. Nu måste vaccinatio­nskampanje­n gå ända in i kaklet. Det är hög tid att gå och vaccinera sig och uppmuntra alla nära och kära att göra likadant. Först då kan sjukvården och samhället återgå till något som vi kan kalla ett normalt samhälle.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden