Bohusläningen

Två häktade för våldtäkt i Uddevalla

- Andreas Engblom ae@bohuslanin­gen.se 0522-99200

Två unga män har häktats misstänkta för en våldtäkt som ska ha skett i Uddevalla under midsommarh­elgen. De båda männen satt nyligen anhållna, misstänkta för att ha hotat personal på åklagarkam­maren i Uddevalla.

I fredags anhölls två unga män, 18–20 år gamla, misstänkta för våldtäkt. Våldtäkten ska enligt misstankar­na ha skett den 27 juni i år, i en stadsdel i de norra delarna av Uddevalla. Våldtäkten anmäldes tidigare i somras, men det är först nu som männen har kunnat frihetsber­övas.

– Det är så att polisen har fått ny informatio­n som har lett till att vi har kunnat anhålla de här personerna, säger åklagare Malin Bogren.

På måndagseft­ermiddagen ställdes de båda misstänkta inför häktningsd­omare i tingsrätte­n. Malin Bogren menar att männen begått våldtäkten ”tillsamman­s och i samförstån­d”, och yrkade att de skulle häktas med restriktio­ner. Båda männen förnekade våldtäkt och motsatte sig häktningsy­rkandet, den äldre av dem erkände dock sexuellt ofredande.

Uddevalla tingsrätt ansåg att männen var misstänkta på sannolika skäl och beslutade att de skulle häktas och godkände åklagarens begäran om restriktio­ner. Domstolen ansåg också att det finns risk att männen på fri fot skulle försvåra utredninge­n eller fortsätta begå brott.

Det är tredje gången inom loppet av två månader som i vart fall den äldre av de våldtäktsm­isstänkta frihetsber­övas efter misstankar om olika brott.

Båda männen var nyligen anhållna och misstänkte­s för att ha riktat hot mot personal på Uddevalla åklagarkam­mare för en dryg vecka sedan. Också då ville åklagare att de skulle häktas men domstolen såg annorlunda på saken och de försattes på fri fot.

Enligt uppgifter till Bohuslänin­gen, som ännu inte bekräftats av åklagare, ska skälet till hotet mot åklagarkam­maren ha varit att de misstänkta ville ha tillbaka en beslagtage­n mobil. Malin Bogren vill inte svara på om det finns någon koppling mellan hotet och de nya misstankar­na.

– Det är inget jag kan svara på, det är en del av en annan utredning som jag inte är insatt i eller har befogenhet att uttala mig om, säger hon.

Den yngre mannen satt också häktad under första halvan av augusti, misstänkt för att ha knivskurit en man på Dalaberg, men släpptes senare efter beslut av åklagare.

” Det är tredje gången inom loppet av två månader som den äldre av de våldtäktsm­isstänkta frihetsber­övas

 ?? Bild: Gabriel Andersson ?? Två unga män, som dykt upp i flera brottmål de senaste månaderna, misstänks nu för en våldtäkt som skett under midsommarh­elgen.
Bild: Gabriel Andersson Två unga män, som dykt upp i flera brottmål de senaste månaderna, misstänks nu för en våldtäkt som skett under midsommarh­elgen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden