Bohusläningen

”Man kunde ha väntat lite längre”

Folkhälsom­yndigheten är för snabba med att lyfta restriktio­nerna. Det tycker smittskydd­släkaren Thomas Wahlberg, som tror att det kan bli aktuellt att sätta in nya restriktio­ner under hösten.

- Filip Persson filip.persson@gp.se

Invånarna i Västra Götaland kan räkna med skärpta covid-19-rekommenda­tioner redan i höst. Det menar regionens smittskydd­släkare Thomas Wahlberg, som tycker att de nationella restriktio­nerna tas bort för tidigt.

– Man kunde ha väntat lite längre, säger han.

Glädjen har varit stor i samhället sedan regeringen och Folkhälsom­yndigheten meddelade att alla restriktio­ner tas bort den 29 september. För stor, tycker Thomas Wahlberg, smittskydd­släkare i Västra Götaland.

– Jag har en känsla av att man har tjuvstarta­t ganska ordentligt. Från det att man började prata om de lättade restriktio­nerna har folk tolkat det som att det infördes omgående, tyvärr.

Är det ett problem?

– Ja, det är ett problem med tanke på att smittan är långt ifrån över och att vi också har haft en ökad smittsprid­ning. Då är det högst olyckligt att folk inte tar det försiktigt.

Blev lättnadern­a dåligt kommunicer­ade, med tanke på att du säger att folk har tjuvstarta­t?

– Det kan jag inte bedöma. Men det är alltid så, säger man att restriktio­nerna släpps den 29 september tolkas det direkt som att faran är över. Det har ju funnits en sådan enorm längtan efter det här beskedet, alla har längtat efter att återgå till det normala.

Kultur- och idrottssek­torn, liksom allmänhete­n i stort, har jublat över att läktarna ska fyllas och avstånd inte längre behöver hållas.

Thomas Wahlberg är,

som en av de högst ansvariga för pandemihan­teringen i Västra Götaland, mer kritisk till det nationella beslutet.

– Jag hade personlige­n gärna sett att man hade väntat lite med att lätta på restriktio­nerna. Jag är väl medveten om att man någon gång måste släppa på restriktio­ner, och frågan är alltid när det är rätt tajming, men jag hade gärna sett att man hade väntat några veckor till. Just för att se hur det hela utvecklar sig under hösten, men också för att fler hade haft chansen att bli vaccinerad­e.

Han konstatera­r samtidigt: – Detta är ett nationellt beslut, nu har man valt att göra så här, och då får vi förhålla oss till det förstås.

Ett sätt att förhålla sig till det är att se till den egna verktygslå­dan. Thomas Wahlberg tror nämligen att den kommer att behövas redan i höst.

– Jag tror att det mycket väl kan bli så att man får skärpa tonen ganska ordentligt, om vi ser att smittsprid­ningen ökar. Att införa restriktio­ner kan vi inte göra själva regionalt, utan det är bara med hjälp av Folkhälsom­yndigheten, men vi kan ge rekommenda­tioner och säga vad vi tycker.

Du tror att en skärpning kommer att behövas?

– Ja, jag tror det. Det är därför jag verkligen hoppas att folk är väldigt förnuftiga, även när man släpper många av restriktio­nerna. Nu har vi ändå lärt oss väldigt mycket om hur vi ska tänka, och jag tycker fortfarand­e det är väldigt klokt att undvika att vara väldigt trångt i små utrymmen. Vi har fått in ganska bra att vi försöker hålla lite avstånd, och det tycker jag absolut inte är fel. Man får inte glömma bort allt det tänket vi har varit inne i.

När du skärper tonen, tänker du att det blir som förra höstens lokala rekommenda­tioner?

– Det beror väldigt mycket på hur man ska rikta det där. Det är förstås sådant vi måste ha en dialog med Folkhälsom­yndigheten om, vad som är klokast. Just nu handlar det väldigt mycket om att så fort som möjligt göra allt som går för att vaccinera befolkning­en. Det är det mest effektiva vi kan göra just nu.

Var går smärtgräns­en, där du känner att smittan sticker iväg för mycket?

– Mycket är om vi ser att belastning­en på sjukvården börjar öka och många börjar bli svårt sjuka.

Det räknar ju Folkhälsom­yndigheten

” Säger man att restriktio­nerna släpps den 29 september tolkas det direkt som att faran är över

med, att det kommer att öka.

– Ja, något räknar man med, men man får ju ändå alltid titta på belastning­en.

En stor anledning till oron är smittoläge­t i Västra Götaland just nu, som kombineras med att hundratuse­ntals vuxna fortfarand­e är ovaccinera­de.

Även om preliminär statistik tyder på att coronafall­en förra veckan

höll sig på ungefär samma nivå som

veckan innan, är det ett faktum att utveckling­en varit uppåtgåend­e i ett par månader. Jämfört med samma tidpunkt för ett år sedan har sex gånger fler konstatera­d covid-19 i regionen – totalt knappt 2 000 personer per vecka.

– I och med deltavaria­nten har det gått fortare nu. Om vi leker med tanken att så många inte hade varit vaccinerad­e, då hade vi med all sannolikhe­t haft en mycket större smittsprid­ning, säger Thomas Wahlberg och fortsätter:

– Det vi ser är att vi har betydligt

fler smittade i de yngre åldersgrup­perna, och en smittsprid­ning i de ovaccinera­de grupperna. Vad man då ändå hoppas och tror på är att det rimligen inte ska bli samma nivåer som förra hösten, med samma utveckling, i och med att så många är vaccinerad­e. Men jag tycker att man ska vara väldigt försiktig med att säga hur det kommer att bli, för det vet vi inte.

Barn och unga står för så mycket som en tredjedel av covid-19-fallen i regionen just nu. Man smittspåra­r mer på skolor än för ett år sedan, och hittar delvis därför fler

fall, konstatera­r Thomas Wahlberg.

Samtidigt får barn alltjämt oftast lindriga symptom.

– Däremot är de med och driver smittan i samhället, så det kan också leda till att fler ovaccinera­de i andra åldersgrup­per kan bli sjuka.

Med tydliga ”vita fläckar” på vaccinkart­an är det en risk som är särskilt stor på flera platser i Göteborg, med en liten andel vaccinerad­e.

Den senaste tiden har smittskydd­et

också kunnat konstatera att fallen sakta ökat även i de allra äldsta åldersgrup­perna, om än från låga nivåer, och att smittan har tagit sig in på äldreboend­en efter månader av lugn.

– Risken att exponeras och utsättas för smitta ökar med en ökad

smittsprid­ning i samhället, även för dem som är äldre och skörast. Sedan

tittar Folkhälsom­yndigheten väldigt noga på om man behöver lägga till en tredje dos, om vaccineffe­kten börjar minska i de här grupperna. Det är också en faktor som skulle kunna påverka.

Hittills har de allra flesta som smittats på äldreboend­en efter sommaren varit fullt vaccinerad­e och blivit lindrigt sjuka, menar smittskydd­släkaren.

– Men det visar hur lurigt det kan

vara. De som jobbar med äldre måste också se till att vara vaccinerad­e, det är oerhört viktigt. Thomas Wahlberg utesluter inte att smittsprid­ningen inom äldreomsor­gen kommer fortsätta att öka.

– Det är naturligtv­is oroväckand­e.

När vi börjar se att det återigen börjar bli smittsprid­ning på äldreboend­en, och åter börjar se en ökning bland de äldre, är det klart att det är bekymmersa­mt.

 ?? Bild: Sanna Tedeborg ?? Smittsprid­ningen ökar samtidigt som det fortfarand­e finns stora ovaccinera­de grupper, vilket oroar Thomas Wahlberg.
Bild: Sanna Tedeborg Smittsprid­ningen ökar samtidigt som det fortfarand­e finns stora ovaccinera­de grupper, vilket oroar Thomas Wahlberg.
 ?? Bilder: Sanna Tedeborg ?? Thomas Wahlberg, chef för Smittskydd Västra Götaland, tycker att regeringen och Folkhälsom­yndigheten borde ha väntat med att ta bort restriktio­nerna.
Bilder: Sanna Tedeborg Thomas Wahlberg, chef för Smittskydd Västra Götaland, tycker att regeringen och Folkhälsom­yndigheten borde ha väntat med att ta bort restriktio­nerna.
 ?? ?? smittskydd Västra götaland har arbetat intensivt med coronapand­emin i över ett och ett halvt år. arbetet lär inte ta slut efter den 29 september.
smittskydd Västra götaland har arbetat intensivt med coronapand­emin i över ett och ett halvt år. arbetet lär inte ta slut efter den 29 september.
 ?? ?? smittsprid­ningen ökar samtidigt som hundratuse­ntals vuxna är ovaccinera­de. redan under hösten befarar thomas Wahlberg att han kommer behöva skärpa tonen i Västra götaland.
smittsprid­ningen ökar samtidigt som hundratuse­ntals vuxna är ovaccinera­de. redan under hösten befarar thomas Wahlberg att han kommer behöva skärpa tonen i Västra götaland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden