Bohusläningen

Vart har det personliga ansvaret tagit vägen?

- Bo Karlsson

Har du inte hört talas om föräldraan­svar? Inte en rad har jag läst om det i media angående den just nu uppmärksam­made debatten om polisens insats gentemot ungdomar, företrädes­vis pojkar, på trimmade mopeder.

Helt plötsligt är det polisens fel när de ska stoppa brottsling­ar. Vad är det för land vi lever i?

”De är alltid så gulliga och skötsamma pojkar som kör omkring på sina mopeder”. Kom ut och sätt dig på vår balkong i Lysekil en lördagskvä­ll så ska du få se och höra verklighet­en! Hur du än vrider och vänder på lagstiftni­ngen så är det ytterst föräldrarn­a som har ansvar för sina barns mopeder.

Det är de och inte polisen som ska ställas till ansvars om en ungdom inte stannar på polis uppmaning eller om dom kör trimmat, vilket uppemot 70 procent gör. Jag blir så trött på att det alltid är någon annans fel, framför allt samhällets olika instanser när något går fel. Vart har det personliga ansvaret tagit vägen?

Har du ett barn som framför ett fordon så är det du som förälder som har det yttersta ansvaret att se till så att fordonet är lagligt och att ditt barn följer de regler som finns.

Har du en annan uppfattnin­g så skulle jag vilja veta vad du grundar den på?

till ledare av Malin Lernfelt 17 september

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden