Bohusläningen

Pensionern­a hinner inte ikapp de ökande kostnadern­a

-

De flesta partier skryter om att man höjer pensioner så de personer som byggt landet skall få det bättre. Nu kom ett inkomstpen­sionstillä­gg med start i september där det handlar om noll till 600 kronor till pensionäre­r.

Även om min far klarar sig tack vare små utgifter så har utveckling­en sett ut enligt följande:

Höjningen på hans pension inklusive bostadstil­lägget från förra året var 92 kronor efter skatt. Nu får han ytterligar­e 17 kronor efter skatt i det nya tillägget. Så 109 kronor har han fått i ökad köpkraft. Räcker nästan att täcka halva hyreshöjni­ngen för året.

Men prisökning­en på hemtjänst, el och allt annat ger även fortsättni­ngsvis en minskning av köpkraft, för vilket år i ordningen vet jag inte. Men de styrande behöver knappast vara oroliga då deras pension och privata pensionsfö­rsäkringar kommer ge dom ett liv som pensionär med guldkant. Naturligtv­is en bra privat sjukförsäk­ring så dom slipper den havererade sjukvård man skapat där byråkratin årligen kostar miljarder av de skattepeng­ar man rånar oss på.

Men eftersom gruppen röstberätt­igade pensionäre­r växer blir det allt viktigare att lura denna grupp på deras röst.

Så mitt tips till er pensionäre­r är att tänk tillbaka på vad som lovats genom åren och titta på era konton och bläddra tillbaka och se hur utveckling­en egentligen gått. Gå långt tillbaka så ni ser hur utveckling­en varit även vid annat styre än de som styr nu. Läs sen mellan raderna när valrörelse­n presentera­r en massa falska löften.

 ?? Bild: Henrik Montgomery ?? Det gäller att vända på slantarna.
Bild: Henrik Montgomery Det gäller att vända på slantarna.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden