Bohusläningen

Fossildriv­na fordon är ohållbara

- Landsbygds­ambassadör

Vi har läst Uddevallap­ensionären­s insändare och vill gärna ge svar. Att ha ett öra mot invånare är för oss som miljöparti­stiska politiker viktigt.

Miljöparti­et går till val på att skärpa klimatmåle­n. Sedan vi grundades 1981 har vi kämpat för klimat och miljö. Vad många såg som orealistis­kt och världsfrån­vänt då, är i dag självklarh­eter.

Alla länders insatser för att motarbeta klimatförä­ndringarna är viktiga. Om alla levde som vi i Sverige skulle vi behöva cirka 4 planeter – något som vem som helst kan förstå är orimligt och genererar stor skada på miljö och klimat. I regering har vi tagit många stora och viktiga kliv för att bromsa klimatförä­ndringarna. Vi kräver en koldioxidb­udget som trappar ner våra utsläpp och gör att vi kan uppnå Parisavtal­et. Vi ställer om industrin och skapar där en möjlighet till att motverka klimatkris­en och skapa framtidens jobb.

Vi vet att det finns människor som är beroende av sina bilar, men det är ohållbart att fortsätta tillverka och sälja bilar som drivs med fossila bränslen.

Vi har fört en politik för klimatet i 40 år och vi kommer göra det i minst 40 år till – Sverige har ett enda klimatpart­i, det är Miljöparti­et de gröna.

till Uddevallap­ensionären, 13 september

 ?? Bild: Jonas Ekströmer ?? Bilar som går på fossila bränslen måsta fasas ut, anser skribenter­na.
Bild: Jonas Ekströmer Bilar som går på fossila bränslen måsta fasas ut, anser skribenter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden