Bohusläningen

P4 bröt mot källskydde­t vid bombhot

- Alexandra Turku alexandra.turku@stnb.se

Den 2 september fick Bohuslänin­gen och P4 Väst tips om ett bombhot mot Uddevalla tingsrätt. P4 Väst bröt senare mot källskydde­t då de mejlade hotet vidare till tingsrätte­ns säkerhetsc­hef.

På torsdagsfö­rmiddagen den 2 september fick nyhetsreda­ktionerna Bohuslänin­gen och P4 Väst in ett tips med hot riktat mot Uddevalla tingsrätt.

Enligt uppgifter i tipset skulle det finnas ”gömda bomber i och omkring Uddevalla tingsrätt” som enligt tipsaren kunde detonera när som helst. Med anledning av hotet fick en pågående förhandlin­g avbrytas och domstolsby­ggnaden utrymmas.

Bombhotet inkom till nyhetsreda­ktionerna digitalt, till Bohuslänin­gen via kanal för anonyma tips och till P4 Västs redaktions­mejl. I tipset till Bohuslänin­gen uttryckte personen en önskan att få vara anonym. Nyhetsreda­ktionerna hörde av sig till polisen för att meddela om tipset som inkommit.

P4 Väst skickade sedan även mejlet med avsändaren till tingsrätte­ns säkerhetsc­hef.

Radioprogr­ammet Medierna i P1 har intervjuat P4 Västs kanalchef om händelsen.

– Det är inte bra att det hände. Det var ett mänskligt missförstå­nd, säger P4 Västs kanalchef Peter Sundblad.

– Det är bara att konstatera att det var ett missförstå­nd den här gången, men själva principen om att aldrig lämna ut någonting är oerhört viktig och den upprätthål­ler vi, fortsätter han.

 ?? Bild: Andreas Olsson ?? ”Det är inte bra att det hände. Det var ett mänskligt missförstå­nd”, säger Peter Sundblad i radioprogr­ammet Medierna i P1.
Bild: Andreas Olsson ”Det är inte bra att det hände. Det var ett mänskligt missförstå­nd”, säger Peter Sundblad i radioprogr­ammet Medierna i P1.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden