Bohusläningen

Fakta: Källskydd

- Källa: Journalist­förbundet

Källskydd innebär att det är straffbart för en journalist att tala om identitete­n på en person som lämnat uppgifter, om uppgiftslä­mnaren själv vill vara anonym. Det finns reglerat i grundlagen.

Den som röjer en källa begår ett brott och kan straffas med böter eller fängelse i upp till ett år. Tystnadspl­ikten gäller livet ut. Om det finns mycket starka skäl kan en domstol kräva att journalist­en, eller den som känner källans identitet, avslöjar vem denne är.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden