Bohusläningen

Nu-sjukvården tror inte på vaccinkrav

- Lucas Sjögren lucas.sjogren@ttela.se

Frågan om det ska vara ett krav för personer som jobbar inom sjukvården att vaccinera sig har rasat i Sverige den senaste tiden. Inom Nu-sjukvården tycker man att det är en ickefråga och tror att ett vaccinkrav snarare skulle få en negativ effekt.

Frågan om arbetsplat­ser ska få kräva att deras personal är vaccinerad har diskuterat­s intensivt den senaste tiden. De arbetsplat­ser som diskuterat­s allra mest är arbetsplat­ser inom sjukvården. Men att man inom Nu-sjukvården skulle införa ett vaccinkrav är inte troligt.

– Först och främst är det inte möjligt rent juridiskt att införa den typen av krav. För det andra så ser jag inte behovet. Hos oss är nästan 95 procent av medarbetar­na vaccinerad­e så för oss är det en ickefråga, säger Björn Järbur som är sjukhusdir­ektör för Nu-sjukvården.

Även Anna Tjus, som är facklig representa­nt för Vårdförbun­det på Näl, har samma syn på frågan.

– Vi på Vårdförbun­det har inte fått någon respons från våra medlemmar att de vill ha krav på vaccinatio­n. Skulle det införas krav måste det ställa mot gällande lagstiftni­ng vilket gör frågan svår. Arbetsgiva­ren har ju dock i sin arbetsledn­ingsrätt viss möjlighet att vidta åtgärder men det får vi i så fall hantera om det blir aktuellt, säger hon.

Hon menar att även att ett vaccinkrav skulle kunna påverka arbetsplat­sen negativt.

– De flesta är vaccinerad­e så det är en ickefråga. Jag tror att ett krav kan skrämma bort folk då man känner att arbetsplat­sen vill bestämma för mycket över ens liv. Eftersom vaccinatio­nsgraden är så hög som den är så finns det ingen anledning att tvinga folk till något som de redan gör av egen kraft, menar hon.

 ?? Bild: Stefan Bennhage ?? Inom Nu-sjukvården är frågan om vaccinkrav en ickefråga. Just nu är nästan 95 procent av medarbetar­na vaccinerad­e, enligt sjukhusdir­ektör Björn Järbur.
Bild: Stefan Bennhage Inom Nu-sjukvården är frågan om vaccinkrav en ickefråga. Just nu är nästan 95 procent av medarbetar­na vaccinerad­e, enligt sjukhusdir­ektör Björn Järbur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden