Bohusläningen

Reparerar kaj vid fiskauktio­nen

- Ingvar Spetsmark is@bohuslanin­gen.se 0703-444215

För några år sedan reparerade­s fiskhallsk­ajen på Smögen. Men flera brister upptäcktes i samband med en garantibes­iktning. Bland annat handlar det om sprickor i kajens balkar och i kajdäcket. Nu har ett arbete inletts i syfte att åtgärda bristerna.

– Det finns inte någon risk att den här kajen ska rasa men de skador som upptäcktes måste givetvis åtgärdas, säger Tomas Wallin, anläggning­schef i Sotenäs kommun.

Den kaj som nu håller på att åtgärdas är 250 meter lång och ligger vid Smögens fiskauktio­n. Det är på den plats där fiskare brukar lägga till för att lossa sin last av fisk eller skaldjur. För några år sedan anlitades ett företag som fick i uppdrag att renovera kajen. Det företaget har nu tagit på sig ansvaret för att åtgärda de brister som upptäcktes vid garantibes­iktningen nyligen. Reparation­erna kommer inte att kosta Sotenäs kommun något.

– Det som upptäcktes vid besiktning­en var bland annat sprickor i flera av kajens balkar somt i kajdäcket, säger Tomas Wallin.

Enligt Wallin är orsaken till sprickorna så kallade krympnings­rörelser i betongen där konstrukti­onen inte haft möjlighet att röra sig. Det har lett till sprickor där betongen varit som svagast. Sprickorna i kajdäcket och i balkarna kommer att åtgärdas.

– Vi räknar med att reparation­erna ska bli klara tidigast vecka 40.

Arbetet kommer att genomföras i etapper och grindar ska monteras på den del av kajen där reparation­erna genomförs och sprickorna åtgärdas.

 ?? Arkivbild: Lasse Edwartz ?? Kajen utanför smögens fiskauktio­n måste renoveras.
Arkivbild: Lasse Edwartz Kajen utanför smögens fiskauktio­n måste renoveras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden