Bohusläningen

Fakta: Högskoleyr­ken där det finns jobb 2026

- Källa: Arbetsförm­edlingen

Enligt Arbetsförm­edlingens yrkesprogn­os:

Systemvaru­analytiker och It-arkitekt

Mjukvaru- och systemutve­cklare

Läkare Barnmorska Specialist­sjuksköter­ska Grundutbil­dad sjuksköter­ska Tandläkare Lärare Förskollär­are Civilingen­jör

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden