Bohusläningen

Ministern lovar billigare krogbesök

-

21 september 2011. Upprustad järnväg och billigare krognotor. Det är vad som väntar enligt barn- och äldreminis­ter Maria Larsson (KD). I går besökte hon Uddevalla för att berätta om regeringen­s förslag till statsbudge­t. Det har stormat rejält kring Försäkring­skassan och dess sjukregler sedan kristdemok­raten Maria Larsson år 2006 tillträdde som biträdande socialmini­ster. Om det var därför presskonfe­rensen om budgeten förlades till Försäkring­skassans lokaler får vara osagt.

 ?? Bild: Per Landén ??
Bild: Per Landén

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden