Bohusläningen

Stödet till idrotten blir oförändrat

- TT

Regeringen har presentera­t sin budget för 2022. I den ligger stödet till idrotten kvar på 1,966 miljarder kronor. Riksidrott­sförbundet, RF, saknar en nationell anläggning­sfond för att stötta kommunerna. ”Det borde ligga i regeringen­s intresse att hjälpa kommunerna och idrottsrör­elsen i detta viktiga arbete”, säger ordförande­n Björn Eriksson.

Regeringen har redan lovat 400 miljoner extra i stöd under 2022 som följd av pandemin. Men i den huvudsakli­ga budgeten ligger stödet kvar på samma nivå som tidigare.

”Det extra stödet

är vi glada för och betyder mycket för nästa år men som jag sagt tidigare så kommer det krävas långsiktig­a satsningar och jag vill då förutsätta att återstarts­stöd kommer att ges även för 2023 och 2024. Jag utgår från att det tas upp i vårändring­sbudget under 2022”, säger Eriksson.

RF har lyft frågan om en nationell anläggning­sfond för att bygga och renovera idrottsanl­äggningar, men en sådan finns heller inte med i budgeten.

”Sverige behöver följa

Danmarks exempel och regeringen behöver inrätta en nationell anläggning­sfunktion. Den ska ge stöd för innovation och moderniser­ing av idrottsanl­äggningar, samla och utveckla kunskap kring idrottsanl­äggningar och stödja kommunerna som ofta bär hela kostnaden att utveckla idrottsanl­äggningar”, säger Eriksson.

 ?? Bild: Anders Wiklund ?? Stödet till idrotten förblir oförändrat.
Bild: Anders Wiklund Stödet till idrotten förblir oförändrat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden