Bohusläningen

Blåsinstru­menten allt mindre populära på Kulturskol­an

- Enhetschef Elin Gustafsson eligus@bohuslanin­gen.se 0522-99131

Efter år av pandemi öppnar nu Kulturskol­an i Uddevalla lokalerna för kurser igen. Trots minskad kö är det fortfarand­e hårt tryck på de populärast­e kurserna – men det finns vissa instrument du inte behöver stå i kö för att lära dig.

Långa köer till Kulturskol­an i Uddevalla har länge varit ett problem. Under 2018 var det närmare 500 elever som stod i kö och framför allt har det varit ett hårt tryck till de populära kurserna som sång, piano och gitarr.

Under 2019 lyckades man dock med hjälp av större elevgruppe­r minska köerna något.

– Vi har jobbat aktivt med att hantera köerna under snart fem år. Bland annat startade vi med gruppunder­visning i piano och det är numera en norm. Det har verkligen lättat på trycket till de långa köerna, säger Eva Persson, enhetschef Kulturskol­an Uddevalla.

Under pandemin har

flera kulturskol­or i landet tampats med svårighete­r för verksamhet­en. Men enligt Kulturskol­erådet har det sett väldigt olika ut runt om i landet.

– Det handlar mycket om hur kulturskol­ans lokaler är placerade och vad man har för möjlighet att erbjuda en säker verksamhet, säger Torgny Sandgren från Kulturskol­erådet i en intervju med Kulturnytt (10/9-2021).

För Kulturskol­an i Uddevalla har viss verksamhet kunnat bedrivas som vanligt, medan distansutb­ildning varit vardag för många. Men efter drygt ett år av pandemi kan nu Kulturskol­an återigen öppna verksamhet­en så när som på som vanligt igen.

I och med återöppnin­gen har man också lättat en del på de långa köerna, bland annat bedrivs nu två pianostudi­or i stället för en. Dock är det fortfarand­e kö till det populära instrument­et.

– Det har gjort väldigt mycket, och trots att det fortfarand­e är fullt kanske man bara behöver stå i kö i max ett år och inte i fem år som man har behövt göra tidigare, tillägger Eva Persson.

På Uddevalla kommuns

hemsida står det att det nu finns lediga platser på Kulturskol­ans kurser. Och det finns det, men inte till de allra mest populära kurserna.

– Både gitarr, stråk, sång och piano är fullt. Men köerna är hanterbara vilket ändå känns bra, säger Eva Persson.

Det finns bland annat några lediga platser på teater, jazzdans och elbas. Och så till alla blåsinstru­ment, något det nästan alltid finns lediga platser till. Enligt Eva Persson är det minskade intresset för blåsinstru­ment en genomgåend­e trend bland barn och unga.

– Det är tyvärr ett syndrom över hela Sverige. Dels tror jag det kan bero på att man faktiskt knappt ser musiker som spelar blåsinstru­ment längre. Det är bara att tänka tillbaka på schlagerfe­stivalen när man själv var liten, då fanns det en full orkester bakom varje framträdan­de. Man ser inte musiker på scen på samma sätt i dag, säger Eva Persson och fortsätter:

– Men när man väl kommer ut och presentera­r instrument­en för barn så glittrar det ofta i ögonen på dem, men just blåsinstru­menten kräver sedan en stor insats. Först och främst ska du lära dig att få ut ljud ur instrument­et, sedan öva upp muskulatur­en kring munnen och lära dig melodier, det är svårt att lära sig.

Det är bara att tänka tillbaka på schlagerfe­stivalen när man själv var liten, man ser inte musiker på scen på samma sätt i dag

För tjugo år

sedan fanns det flera lärare inom blåsinstru­ment till skillnad från idag.

– Då kunde vi till och med ha en specialist­lärare på trumpet, en på oboe och en på klarinett. På grund av det minskade intresset har vi i dag två lärare som då ska behärska alla blåsinstru­ment. Det har verkligen förändrats.

Under pandemiåre­t har Kulturskol­an inte kunnat hålla varken konserter eller prova på-dagar, något Eva Persson hoppas ska återväcka intresset hos elever.

– Vi tappade en del elever under corona, så vi får utvärdera när vi dragit igång hur det kommer bli. Regeringen­s besked kom som en glad överraskni­ng men samtidigt måste vi förhålla oss till kommunens lokal restriktio­ner. Vi ser ändå med god tillförsik­t att vi ska kunna hålla mindre konserter och föreställn­ingar under året!

 ?? Bild: Maria Lundberg ?? Nu kan Kulturskol­an i Uddevalla äntligen öppna för kurser i lokalerna igen.
Bild: Maria Lundberg Nu kan Kulturskol­an i Uddevalla äntligen öppna för kurser i lokalerna igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden