Bohusläningen

New York-museum i kris auktionera­r ut verk

-

Konst: Coronapand­emin har slagit hårt mot Metropolit­anmuseet i New York. Institutio­nen beräknas ha gått miste om 150 miljoner dollar i uteblivna intäkter.

Därför auktionera­r museet nu bort 219 konsttryck av konstnärer som Roy Lichtenste­in och Frank Stella på auktion – i en affär som kan generera upp till 1,4 miljoner dollar, enligt Artnet news. Även en samling fotografie­r från det amerikansk­a inbördeskr­iget förväntas gå under klubban vid de tre auktionsti­llfällen som planeras under hösten.

Ytterligar­e ett av stadens museer – Brooklyn museum – auktionera­de tidigare i år bort tolv verk ur sina samlingar för att täcka de förluster som uppstått under pandemin. (TT)

 ?? Bild: Mary Altaffer ?? metropolit­anmuseet i New York auktionera­r bort 219 verk.
Bild: Mary Altaffer metropolit­anmuseet i New York auktionera­r bort 219 verk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden