Bohusläningen

Peter Lemarc släpper tidigare outgivna låtar

-

Musik: Peter Lemarc släpper 40 låtar som gjorts mellan 1988 och 2017, meddelar artisten på Facebook.

Låtarna är ”hemgjorda demoinspel­ningar mellan 1988 och 2017”, och ska enligt Lemarc betraktas som rudimentär­a skisser – alla utom en inspelade i hemmet – som aldrig var avsedda att höras av någon annan än han själv.

32 av låtarna på samlingen som kallas ”Hemkört” har tidigare spelats in och getts ut av andra artister, som Plura Jonsson och Christina Lindberg, medan de övriga åtta aldrig spelats in på annat sätt. (TT)

 ?? Bild: Anders Wiklund ??
Bild: Anders Wiklund

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden