Bohusläningen

Fakta: Kraschen

-

Den 18 september 1961 hittades Hammarskjö­lds störtade plan nära Ndola i Nordrhodes­ia (nuvarande Zambia) i samband med ett känsligt Fn-uppdrag. Planet fattade eld. Samtliga 16 ombord, nio svenskar, omkom till följd av kraschen.

Den inledande haveriutre­dningen hade stora brister. Därför uppstod spekulatio­ner och teorier kring varför planet störtade. Den officiella bilden var att kraschen berodde på den mänskliga faktorn. Under senare år har det kommit flera uppgifter som pekar på att planet attackerad­es. Det är även en teori som den pågående Fn-utredninge­n har.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden