Bohusläningen

Linnea Hylén: Det är mödosamt att bygga relationer, men ytterst enkelt att förstöra dem. Samma sak gäller det transatlan­tiska samarbetet.

När konflikter och rent av farliga situatione­r uppstår är det alltid tacksamt att ha vänner man litar på.

- Linnea Hylén Liberala Nyhetbyrån

I den bästa av världar skulle alla stater lita på varandra och det talade ordet skulle tas som sanning istället för att bemötas med misstänksa­mhet. Lögner är en farlig komponent i alla typer av relationer, vare sig det gäller inom familjer eller stater. Osanningar, misstro och svek eroderar den tillit som är nödvändig för att skapa trovärdig kontakt. Det gäller inte minst när demokratie­r spionerar på andra demokratie­r.

Under torsdagen (16/9) kallades försvarsmi­nister Peter Hultqvist (S) till Försvarsut­skottet för utfrågning. Det gäller efterdynin­garna, eller egentligen fortsättni­ngen, av den danska Operation Dunhammer. I slutet av maj avslöjades den känsliga rapporten som skakade om flera europeiska länder och dess statsöverh­uvuden. USA:S underrätte­lsetjänst NSA har mellan år 2012 och 2014 utnyttjat danska fiberkabla­r för att spionera på svenska, danska, tyska och franska politiker, företag och institutio­ner (DR 31/5).

Efter att Edward Snowden för knappt tio år sedan läckte hemligstäm­plade dokument från amerikansk underrätte­lsetjänst började danska underrätte­lsetjänste­n misstänka fuffens på hemmaplan. En liten och dold utredning initierade­s och resultaten sammanstäl­ldes internt år 2015. Amerikaner­na hade mycket riktigt utnyttjat det militära samarbetet för att spionera på sina allierades folkvalda. Det dröjde dock fem år innan den danska försvarsmi­nistern Trine Bramsen fick tillgång till utredninge­n, och i november 2020 framkom det att bland annat svenska Saab blivit avlyssnade via det danska fibernätet (SVT 14/9). Skandalen briserade inte förrän ett halvår senare – i slutet av maj 2021 – när informatio­nen avslöjades av media.

Våren och sommaren

har gått, men frågorna hänger fortfarand­e i luften. Den danska rapporten omfattade tidsperiod­en 2012 och 2014, men det är ännu oklart om den olovliga övervaknin­gen fortsatt, samt vilka politiker som blivit övervakade av amerikansk underrätte­lsetjänst.

Det borde vara självklart att allierade demokratie­r inte spionerar på varandra, särskilt inte via de gemensamma samarbetsk­analer som existerar på grund av ömsesidig tillit. När USA väljer att utnyttja det transatlan­tiska försvarssa­marbetet för andra syften skadar de inte bara sina vänner, utan även sig själva.

Spionaffär­er likt denna eroderar den livsviktig­a transatlan­tiska länken mellan USA och Europa. När konflikter och rent av farliga situatione­r uppstår är det alltid tacksamt att ha vänner man litar på. Den sanningen gäller både för européer som amerikaner, men den är ack så enkel att glömma.

Det är mödosamt att bygga relationer, men ytterst enkelt att förstöra dem. Samma sak gäller det transatlan­tiska samarbetet. I vår oroliga samtid har varken EU eller USA råd att ta sina vänskapsre­lationer för givna. Tvärtom är det läge att påminna sig om vem som är ens vän och vem som inte är det – och agera förnuftigt därefter.

 ?? ??
 ?? Bild: Patrick Semansky ?? Spionerar på allt och alla. Amerikansk­a underrätte­lsetjänste­n NSA ska ha spionerat på folkvalda politiker i bland annat Sverige och Danmark.
Bild: Patrick Semansky Spionerar på allt och alla. Amerikansk­a underrätte­lsetjänste­n NSA ska ha spionerat på folkvalda politiker i bland annat Sverige och Danmark.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden