Bohusläningen

Skriv en insändare!

-

• Använd gärna det digitala formuläret på bohuslanin­gen.se.

• Du kan också mejla till debatt@ bohuslanin­gen.se. Bifoga namn, adress och telefonnum­mer.

• Du får skriva insändare under signatur, men inte om du kritiserar en namngiven person eller replikerar till utpekade personer. Debattarti­klar ska alltid underteckn­as med namn.

• Max längd för insändare är 3 000 tecken inklusive mellanslag, och för debattarti­klar 3 500 tecken, men skriv gärna kortare än så.

• Alla åsikter är välkomna, men vi garanterar inte att din insändare kommer med. Kön är lång, och kortare texter samt skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioritera­s.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden