Bohusläningen

Frukostflä­tan

- av Johan Engström

VÅGRÄTT: 1. En massa i ljuset 7. Tappa andan 8. Älskade Zeus 9. Dovt ljud 11. Pappret 12. Litet gäng 14. Får den som lever 15. Klartecken 16. Värker ilsket 18. Axlade bördan 20. Ses bara i juli 21. Inleder bön 23. Pratat strunt

LODRÄTT: 1. Har rullande schema 2. Tjugotvå 3. Kan bli gammal 4. Robotmänni­ska 5. Strandstod 6. Måste för bilförare 10. Förödmjuke­lse 11. Artificiel­l intelligen­s 13. Wärmländer 17. Litterär kung 19. Förutse 22. Leder till repris

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden