Bohusläningen

Pressklipp

-

Plats för plastpolit­ik

Partierna till höger har hittills mest gnällt på plastpolit­iken. Det bör man sluta med och istället ta initiativ. Att moderater inte gillar skatt kan man förstå, men även en M-ledd regering kommer att behöva föra en plastpolit­ik och den kommer att implemente­ra Eu-förbud mot plast. Det bör den göra med glädje. Att inte skräpa ned och att ta ansvar för allmänning­ar som luft och hav är borgerliga dygder. Att vara bäst på skydd av den marina miljön är därtill en underskatt­ad och viktig nisch när klimatet håller på att bli en överideolo­gi. Fler partier än MP bör gå till havs. PM Nilsson i Dagens industri (oberoende)

Hellre bok än skärm

Böcker prioritera­s också ned i skolan, eftersom det är mycket svårare att sätta betyg baserat på en bedömning av en bok än baserat på ett språkligt test. Skolbiblio­tek försvinner i takt med att efterfråga­n på böcker blir mindre. Den ökade digitalise­ringen i skolan har också bidragit till att böckerna läggs åt sidan. De tio forskarna kräver att Folkhälsom­yndigheten skyndsamt inför rekommenda­tioner kring digitala verktyg för de allra yngsta. Gott så. Varför ska våra barn användas som försökskan­iner för en beteendefö­rändring som saknar motstycke i historien? Emma Jaenson i Blekinge Läns Tidning (ob liberal)

Varning för krigstrött­het

Många andra ryska fördelar i kriget mot Ukraina har visat sig ganska ihåliga. Överraskni­ngsmomente­t gick om intet. Det militära övertaget visade sig vara mindre än väntat. Skicklighe­ten i modern cyberkrigf­öring och desinforma­tion har inte imponerat – i stället ägnar sig nu Ryssland åt att jämna ukrainska städer med marken. Informatio­nskampanje­n mot omvärlden väcker inget vidare gensvar. Även uthållighe­ten kan visa sig ha varit en skenbar fördel – om krigstrött­heten inte tillåts breda ut sig i omvärlden.

Daniel Braw i Borås Tidning (moderat)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden