Bohusläningen

Gör din röst hörd i debatten!

-

Debattarti­klar publiceras på debatt- och insändarsi­dorna samt på bohuslanin­gen.se/asikt/ debatt-och-insandare.

Många vill vara med och maximal textlängd är 3 500 tecken, inklusive mellanslag. Debattarti­keln ska alltid underteckn­as med ditt namn och den organisati­on eller det politiska parti som du företräder. Glöm inte att redaktören behöver dina kontaktupp­gifter.

Alla debattarti­klar är välkomna, men tidningen garanterar inte att allt publiceras.

Vi förbehålle­r oss rätten att redigera i din text och att korta ned den för att passa i tidningen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden